Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о Позиву за подношење понуда у вези узимања у закуп пословног простора
Уредништво сајта
Објављено:06. 04. 2021.
Кључне речи:

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор, филијале Косовска Митровица, експозитуре Приштина и експозитуре Гњилане.

(комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1, Образац бр. 2 и Образац бр. 3).

Додатна обавештења у вези са овим позивом за достављање понуда могу се добити електронским путем: maja.tomasovic@trezor.gov.rs

Позив за подношење понуда за спровођење поступка