Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење странкама - писарница Управе за трезор
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:20. 03. 2020.
Кључне речи:

На основу Закључка Владе Републике Србије (,,Службени гласник РС”, бр. 35/20 и 37/20) Министарство финансија - Управа за трезор обавештава странке да ће писарница у Централи Београд бити изузета од обуставе рада до дана престанка ванредног стања, односно до доношења другачијег акта Владе.

Послови на писарници се могу обавити сваког радног дана у периоду од 08,00-12,00 часова у Улици Поп Лукина 7-9, Београд 011/3202300, е-мејл:ut.tiket@trezor.gov.rs

Обавештење странкама - писарница Управе за трезор