Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Обавештење о намери подношења предлога за извршење
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Објављено:12. 02. 2020.
Кључне речи:

У вези са применом члана 300. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 106/15, 106/15 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење и 54/19) и очекиваних ефеката примене наведеног Закона, као и достављања исправних обавештења извршних поверилаца, у наставку се налази Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење, које извршни поверилац доставља Управи за трезор.

Обавештења треба доставити на један од следећих начина:

  1. оригинал попуњен и потписан Образац 1. - поштом на адресу: Министарство финансија – Управа за трезор, Поп Лукина 7-9, 11 000 Београд,
  2. скениран попуњен и потписан Образац 1. - на електронску адресу: obavestenja@trezor.gov.rs.
Образац 1. Обавештење о намери подношења предлога за извршење