Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
ESPP
Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija
Ključne reči:

Elektronski servis platnog prometa (eSPP) omogućava korisnicima javnih sredstava elektronsko plaćanje preko Interneta. Servis je dostupan isključivo preko VPN konekcije između korisnika servisa i Uprave za trezor (UT).

Servis omogućava sledeće funkcionalnosti:

 • Kreiranje pojedinačnih i zbirnih naloga
 • Slanje naloga u platni sistem na realizaciju
 • Uvid u stanje i promene na računu
 • Preuzimanje izvoda

Osnovne informacije

Pristupna adresa https://espp.trezor.gov.rs (Pristupna adresa je dostupna kroz VPN konekciju)
Početak rada 03. januar 2018.  
Korisnici sistema Korisnici javnih sredstava  
Podrška espp@trezor.gov.rs  
Radno vreme 08:00 - 17:00  

Kako postati korisnik

Da bi ste postali korisnik servisa potrebno je da zadovoljite sledeće preduslove:

 • Obezbeđen pristup Internetu
 • Operativni sistem Windows, 7 ili noviji
 • Instalirana aktuelna verzija nekog od sledećih Internet pretraživača - Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari
 • Zadovoljavanje opštih uslova za korišćenje elektronskog servisa

Registracija korisnika

Registracija se vrši podnošenjem pristupne dokumentacije:

 1. Zahtev za pristup i izmene
 2. Ugovor o korišćenju elektronskog servisa platnog prometa UT

Dokumentacija se dostavlja mesno nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor gde se mogu dobiti i sve druge neophodne informacije u vezi servisa.

Nakon potpisivanja ugovora, korisnik od Uprave za trezor dobija:

 1. Korisničko ime i lozinku
 2. Softver i uputstvo za uspostavljanje VPN konekcije

Dokumentacija

Opšti uslovi
Ugovor
Zahtev za pristup i izmene
Zahtev za zamenu, izdavanje uređaja za autentifikaciju
Ovlašćenje
Zahtev za blokadu, deblokadu uređaja za autentifikaciju

Ostale datoteke

ESPP sertifikati
ESPP - kratko uputstvo za korisnike v2.1
Specifikacija elektronskih formata za razmenu podataka naloga i izvoda
Uputstvo za instalaciju sertifikata