Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje
Sektor za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Objavljeno:12. 02. 2020.
Ključne reči:

U vezi sa primenom člana 300. stav 5. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15, 106/15 – autentično tumačenje, 113/17 – autentično tumačenje i 54/19) i očekivanih efekata primene navedenog Zakona, kao i dostavljanja ispravnih obaveštenja izvršnih poverilaca, u nastavku se nalazi Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje, koje izvršni poverilac dostavlja Upravi za trezor.

Obaveštenja treba dostaviti na jedan od sledećih načina:

  1. original popunjen i potpisan Obrazac 1. - poštom na adresu: Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, Pop Lukina 7-9, 11 000 Beograd,
  2. skeniran popunjen i potpisan Obrazac 1. - na elektronsku adresu: obavestenja@trezor.gov.rs.
Obrazac 1. Obaveštenje o nameri podnošenja predloga za izvršenje