Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nadležnosti
Ključne reči:

Uprava za trezor svojim stručnim kapacitetima i inovativnim rešenjima obezbeđuje stabilnu i transparentnu budžetsku politiku, moderan sistem javnih finansija i poboljšava efikasnost u raspolaganju novcem poreskih obaveznika.

Uprava za trezor je sastavni deo Ministarstva finansija. Osnovana je 01. avgusta 2005. godine i nasledila je tadašnju Upravu za javna plaćanja i nekadašnji Zavod za obračun i plaćanja.

Uprava za trezor obavlja sledeće poslove:

 • finansijsko planiranje i upravljanje finansijskim sredstvima Republike Srbije
 • kontrola rashoda i izdataka koja obuhvata odobravanje plaćanja do visine utvrđenih aproprijacija
 • izveštavanje o izvršenju budžeta
 • budžetsko računovodstvo i izveštavanje
 • uspostavlja, razvija i održava informacioni sistem Uprave za trezor
 • vođenje evidencija korisnika javnih sredstava i podračuna u okviru konsolidovanog računa trezora
 • izvršavanje javnih plaćanja za dinarska i devizna plaćanja
 • otvaranje i vođenje evidencija o računima za uplatu javnih prihoda, raspored javnih prihoda i povraćaj više ili pogrešno naplaćenih javnih prihoda
 • prima obaveštenje od lokalnog organa uprave nadležnog za finansije o izvršenom investiranju sredstava na domaćem finansijskom tržištu novca
 • prima obaveštenja od korisnika budžetskih sredstava o preuzimanju obaveza i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja
 • prikuplja podatke o preuzetim novčanim obavezama od subjekata javnog sektora u komercijalnim transakcijama
 • vrši centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije
 • obavlja druge poslove po ugovoru