Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање рачунарске опреме, штампача за благајне и пројектора
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:14. 02. 2018.
Ид:ОП 06/2018
Рок:19. 03. 2018. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација