Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање и поправка фотокопир апарата и телефакс апарата
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:13. 02. 2018.
Ид:ОП 05/2018
Рок:16. 03. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Додатне информације и појашњења конкурсне документације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда