Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање и поправка клима уређаја
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:09. 02. 2018.
Ид:ОП 03/2018
Рок:12. 03. 2018. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора