Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - електронске комуникационе услуге фиксне телефоније
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:12. 01. 2018.
Ид:ОП 01/2018
Рок:12. 02. 2018. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација