Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Сервери и серверска опрема (Unix) и миграција системског, апликативног и датабасе софтвера
Објављено:17. 11. 2014.
Ид:ОП 63/2014
Рок:17. 12. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Измене конкурсне документације
Додатна појашњења 1
Измене и допуне конкурсне документације 1
Измене и допуне конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о донетој одлуци републичке комисије
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2
Обавештење о донетој одлуци републичке комисије 2
Обавештење о донетој одлуци републичке комисије 3
Обавештење о закљученом уговору