Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Радне станице и преносни уређаји
Објављено:03. 10. 2014.
Ид:ОП 52/2014
Рок:03. 11. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измене конкурсне документације
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 2
Измене конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење 2 о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о обустави поступка