Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања Oracle лиценци и подршке
Објављено:25. 07. 2014.
Ид:ОП 39/2014
Рок:25. 08. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору