Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Закуп оптичких влакана - dark fiber
Објављено:27. 05. 2014.
Ид:ОП 30/2014
Рок:26. 06. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 2
Обавештење о закљученом уговору