Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Сервери и серверска опрема (X)
Објављено:29. 05. 2014.
Ид:ОП 28/2014
Рок:29. 06. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Обавештење о закљученом уговору