Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Мрежне опреме за нови Data Centar
Објављено:30. 04. 2014.
Ид:ОП 24/2014
Рок:22. 05. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о донетој одлуци републичке комисије
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатна појашњења
Измена конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
Обавештење о закљученом уговору