Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Поправке фотокопир апарата и телефакс апарата
Објављено:20. 02. 2014.
Ид:ОП 04/2014
Рок:24. 03. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измене конкурсне документације
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору