Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Бензин и дизел гориво
Објављено:07. 02. 2014.
Ид:ОП 02/2014
Рок:10. 03. 2014. до 12 часова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору