Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
трезор
страна 2 од 4
28. 11. 2019.
28. 11. 2019.
14. 11. 2019.

Управа за трезор спроводи поступак прикупљања понуда за откуп неопасног отпада. Предмет откупа су тренутне и новонастале количине неопасног отпада у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези преузимања и транспорта неопасног отпада (комплетан позив за прикупљање понуда преузмите у прилогу).

08. 11. 2019.

Контакт информације централе

23. 10. 2019.

Сервиси управе за трезор

23. 10. 2019.

Сервис за помоћ крајњим корисницима

03. 09. 2019.

Управа за трезор својим одговорним пословањем, врхунским стручним капацитетима и иновативним решењима обезбеђује стабилну и транспарентну буџетску политику, модеран систем јавних финансија и побољшава ефикасност у располагању новцем пореских обавезника.

03. 09. 2019.

Закони, правилници, уредбе и упутства

03. 09. 2019.

Закони, правилници, уредбе и упутства

03. 09. 2019.

Сектори, филијале и експозитуре

страна 2 од 4