Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Регистар КЈС
Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику
Кључне речи:

Списак корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора Републике Србије.

КЈС – корисници јавних средстава – Списак КЈС 31.03.2018
  • КЈС архива

    Регистар корисника јавних средстава - АРХИВА