Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Програм обуке за рачуновође

Програм обуке за стицање сертификата рачуновође у јавном сектору - Public Accountant Certification Training – PACT Serbia

Министарство финансија, заједно са Центром за финансијску изузетност (CEF – Center of Excellence in Finance) из Љубљане, почело је са имплементацијом Програма обуке за стицање сертификата рачуновође у јавном сектору (Public Accountant Certification Training - PACT Serbia). Партнери на овом пројекту су и USAID и Министарство спољних послова Републике Словеније.

Циљ програма је да унапреди рачуноводствену професију и унификује знања рачуновођа у јавном сектору. PACT Serbia омогућава обуку рачуновођа у складу са међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, чиме се рачуноводствена професија у јавном сектору подиже на међународно признат ниво. Програм је развио британски Институт за јавне финансије и рачуноводство (CIPFA) и понуђен је у земљама у региону у сарадњи са CEF.

Имплементациона фаза пројекта почиње у 2016. години и има за циљ обуку 25 рачуновођа из јавног сектора Републике Србије.

Обуке

Програм обуке садржи три модула - национални и два међународна модула.

 • Национални модул
  • правни систем и уређење државе
  • јавне финансије, порески систем, државна имовина
  • интерна финансијска контрола, буџетског рачуноводства и система трезора, јавних набавки и система државне управе.
  • буџета и извршења буџета Републике Србије
 • Међународни модул – управљачко рачуноводство
  • обим управљачког рачуноводства у организацијама јавног сектора, укључујући и осигуравање одрживости ресурса
  • улога буџета, извршења буџета и буџетске контроле у краткорочним и средњорочним финансијским плановима
  • евидентирање података о трошковима и коришћење трошковних техника
  • примена управљачког информационог система у доношењу одлука
 • Међународни модул – финансијско рачуноводство
  • радно окружење и етички стандарди који се очекују од професионалних рачуновођа
  • основе рачуноводства и принципи двојног рачуноводства
  • припрема рачуноводствених евиденција које испуњавају стандард истинитости финансијских извештаја и захтева одабраних МРСЈС
  • састављање једноставних финансијских извештаја за самосталне предузетнике
  • вођење рачуноводствених евиденција и састављање финансијских извештаја

Више информација о PACT програму можете пронаћи у брошури.

Резултати улазног теста

У следећој секцији су хронолошки листани одржани испитни рокови:

 • 05. 03. 2018. Други испитни рок из управљачког рачуноводства одржан је 05.03.2018.године - резултати.
 • 05. 09. 2017. Други испитни рок из финансијског рачуноводства одржан је 05.09.2017.године - резултати.
 • 06. 06. 2017. Дана 06.06.2017.године одржан је први испитни рок из финансијског рачуноводства - резултати.
 • 13. 04. 2017. Други испитни рок из Националног модула одржан је 13.04.2017.године - резултати.
 • 13. 12. 2016. Дана 13.12.2016.године одржан је испит из Националног модула - резултати.
 • 21. 09. 2016. Дана 21. септембра 2016. године у Малој сали Народне скупштине Републике Србије одржан је улазни тест за Обуку за стицање сертификата рачуновође у јавном сектору - резултати.

Контакти

На пројекту су ангажовани локални координатори које можете контактирати за све недоумице:

 • Драгана Ракић
  • 011 - 3202-455
  • dragana.rakic@trezor.gov.rs
 • Јелена Ђоковић
  • 011 - 2927-562
  • jelena.djokovic@trezor.gov.rs