Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 2 од 12
28. 04. 2021.
15. 04. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за потребе Министарства финансија-Управа за трезор, филијале Косовска Митровица. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).

06. 04. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор, филијале Косовска Митровица, експозитуре Приштина и експозитуре Гњилане.

(комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

25. 03. 2021.

Управа за трезор у сарадњи са Министарством унутрашњих послова и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу представила је нову услугу „Плати“, која грађанима омогућава да на лак и ефикасан начин плаћају таксе и накнаде за услуге државних органа.

Услуга „Плати“ је доступна на адреси www.plati.euprava.gov.rs, а корисницима је омогућено да у само неколико корака изврше плаћање „Дина“, „Виза“, „Мастер“ и „Маестро“ платним картицама свих банака које послују у Србији или да тако креирану уплатницу сачувају и плаћање изврше путем електронског банкарства, односно на шалтерима поште или било које банке.

Посебна предност новог сервиса је могућност креирања платног налога за сваку услугу која садржи јединствени позив на број одобрења. На тај начин се елиминише потреба доношења оверене уплатнице као доказа о извршеном плаћању.

15. 03. 2021.

Рекламације по основу уплата које се врше на рачун 840-1848-16 - ,,Обједињена наплата за издавање регистрационе налепнице на овлашћеним техничким прегледима као и таксе и накнаде које се плаћају у управним стварима из делокруга рада Министарства унутрашњих послова“,

вршиће се путем мејл адресе reklamacijeeplati@trezor.gov.rs .

За више информација можете позвати бројеве телефона +381 11 3202 360, +381 11 3202 282, +381 11 3202 291, +381 11 2927 507, +381 11 3202 456

11. 02. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).

08. 12. 2020.

Обавештење у вези реализације субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

07. 12. 2020.

У циљу побољшања услова за онлајн наставу, као нове реалности младих у време глобалне пандемије, Управа за трезор Министарства финансија одлучила је да уступи на коришћење информатичку опрему онима којима је то најпотребније.

У сарадњи са локалним самоуправама, поменута опрема уступљена је на коришћење школама у Лесковцу, Параћину, Прокупљу, Смедеревској Паланци, Тутину, Лепосавићу, Кикинди, Крупњу, Бојнику, Бабушници и Брусу.

На овај начин ђацима у 25 школа омогућили смо да на адекватан начин, чак и у овим ванредним околностима, прате наставу.

12. 10. 2020.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп обликовану по партијама.

Предмет откупа су тренутне и новонастале количине папира у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Сакупљање и транспорт папира вршиће се по локацијама које су обликоване у 10 (десет) партија.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп, по партијама (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

09. 10. 2020.

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-6733/2020-1 од 27. августа 2020. године, усвојен је Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

На основу наведеног Програма, дана 1. септембра 2020. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2. Средстава субвенција се додељују у износу 350 ЕУР по индивидуалном лежају и 150 ЕУР по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

Максималан износ средстава који се одобрава привредном субјекту не може бити већи од износа који се добија обрачуном индивидуалних лежајева и смештајних јединица из документације на основу које је донето решење о категоризацији хотела од стране Министарства.

страна 2 од 12