Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
страна 2 од 11
11. 02. 2021.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези узимања у закуп пословног простора за смештај и чување архивске грађе. (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

Саставни део Позива је: Образац понуде (Образац бр. 1).

08. 12. 2020.

Обавештење у вези реализације субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

07. 12. 2020.

У циљу побољшања услова за онлајн наставу, као нове реалности младих у време глобалне пандемије, Управа за трезор Министарства финансија одлучила је да уступи на коришћење информатичку опрему онима којима је то најпотребније.

У сарадњи са локалним самоуправама, поменута опрема уступљена је на коришћење школама у Лесковцу, Параћину, Прокупљу, Смедеревској Паланци, Тутину, Лепосавићу, Кикинди, Крупњу, Бојнику, Бабушници и Брусу.

На овај начин ђацима у 25 школа омогућили смо да на адекватан начин, чак и у овим ванредним околностима, прате наставу.

12. 10. 2020.

Управа за трезор спроводи поступак подношења понуда у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп обликовану по партијама.

Предмет откупа су тренутне и новонастале количине папира у свим организационим јединицама Управе за трезор на територији Републике Србије. Сакупљање и транспорт папира вршиће се по локацијама које су обликоване у 10 (десет) партија.

Овим путем позивају се сва заинтересована лица да доставе понуду у вези сакупљања и транспорта папира уз откуп, по партијама (комплетан позив за подношење понуда преузмите у прилогу).

09. 10. 2020.

Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-6733/2020-1 од 27. августа 2020. године, усвојен је Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2.

На основу наведеног Програма, дана 1. септембра 2020. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2. Средстава субвенција се додељују у износу 350 ЕУР по индивидуалном лежају и 150 ЕУР по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

Максималан износ средстава који се одобрава привредном субјекту не може бити већи од износа који се добија обрачуном индивидуалних лежајева и смештајних јединица из документације на основу које је донето решење о категоризацији хотела од стране Министарства.

11. 09. 2020.

Управа за трезор Министарства финансија, у циљу унапређења свог рада, од данас уводи нову услугу – систем за управљање редовима чекања, посредством редомата и QR код читача.

Увођењем новог система постиже се високотехнолошка организација пословања, која смањује гужву како за клијенте, тако и за службенике.

Скенирањем QR кода који се налази на улазу у филијалу, корисник у претраживачу свог мобилног телефона добија мени са услугама које су му на располагању. Одабиром одређене услуге, клијент добија информацију о свом редном броју, броју људи који чекају испред њега, на којим шалтерима ће бити услужен, а такође добија и обавештење када је његов број на реду.

23. 07. 2020.

Пуштен је у рад тестни сајт за сервис Евиденција КЈС. На њему се налази нова верзија апликације и сервиса са проширеним скупом података. Ова верзија ће бити доступна на званичном сајту од 05.08.2020. године

18. 05. 2020.

Обавештавамо вас да се због мере забране кретања, односно полицијског часа који је и даље на снази на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, послови у шалтер салама Управе за трезор у филијали Косовска Митровица и припадајућим експозитурама неће обављати према редовном распореду радног времена.

О наставку несметаног обављања послова, као и повратку на радно време пре увођења ванредног стања, бићете благовремено обавештени.

11. 05. 2020.

Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о укидању ванредног стања (‘Службени гласник РС” бр. 65/20), којим је дана 7. маја 2020. године укинуто ванредно стање.

С тим у вези, обавештавамо вас да ће се почев од 12. маја 2020. године, послови у шалтер салама филијала и експозитура Управе за трезор обављати несметано, према утврђеном распореду радног времена пре проглашења ванредног стања, док ће на територији АП Косово и Метохија послови у шалтер салама филијале и припадајућим експозитурама почети са радом од 18. маја 2020. године.

04. 05. 2020.

Право на исплату новчане помоћи у складу са Уредбом о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 („Сл. гласник РС“, број 57/2020), има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу.

Поред општег услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, или да је власник животиње (краве, овце или козе), која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња.

Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошница пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020. години.

страна 2 од 11