Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 17.06.2020 ИСТЕКАО РОК ЗА ПРИЈАВУ
Јавни конкурс 17.06.2020. године
Информације о материјалима за припрему кандидата
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Образац пријаве р.м 1
Образац пријаве р.м 2
Образац пријаве р.м 3
Образац пријаве р.м 4
Образац пријаве р.м 5
Образац пријаве р.м 6
Образац пријаве р.м 7
Образац пријаве р.м 8
Образац пријаве р.м 9
Образац пријаве р.м 10
Образац пријаве р.м 11
Образац пријаве р.м 12
Образац пријаве р.м 13
Образац пријаве р.м 14
Образац пријаве р.м 15
Образац пријаве р.м 16
Образац пријаве р.м 17
Образац пријаве р.м 18
Образац пријаве р.м 19
Образац пријаве р.м 20
Образац пријаве р.м 21
Образац пријаве р.м 22
Образац пријаве р.м 23
Образац пријаве р.м 24
Образац пријаве р.м 25
Образац пријаве р.м 26
Образац пријаве р.м 27
Образац пријаве р.м 28
Образац пријаве р.м 29
Образац пријаве р.м 30
Образац пријаве р.м 31
Образац пријаве р.м 32
Образац пријаве р.м 33
Образац пријаве р.м 34
Образац пријаве р.м 35
Образац пријаве р.м 36
Образац пријаве р.м 37
Образац пријаве р.м 38