Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Конкурс 16.10.2019 - РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЈЕ ИСТЕКАО
Јавни конкурс 16. октобар 2019. године
Информације о материјалима за припрему ПФК - за радна места оглашена 16.10.2019. године
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
Образац пријаве 01-методолог за извештавање о јавним приходима
Образац пријаве 02-техничар за заштиту информационих система
Образац пријаве 03-руководилац групе
Образац пријаве 04-радно место за подршку пословима заштите мрежне инфраструктуре
Образац пријаве 05-радно место за подршку мултимедијалним сервисима
Образац пријаве 06-организатор и контролор рачуноводствених послова
Образац пријаве 07-радно место за финансијску контролу, анализу и извештавање
Образац пријаве 08-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Образац пријаве 09-начелник Одељења
Образац пријаве 10-радно место за водјење и контролу буџетских евиденција
Образац пријаве 11-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 12-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 13-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 14-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 15-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 16-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 17-радно место за послове платних услуга
Образац пријаве 18-радно место за контролу извршења јавних плаћања
Образац пријаве 19-радно место за послове буџетских евиденција и фискалне статистике
Образац пријаве 20-радно место за контролу извршења јавних плаћања