Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Јавни конкурси
Сектор за људске и материјалне ресурсе

На основу Закона о државним службеницима1 и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима2, в. д. директор Управе за трезор оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

Радна места се попуњавају на неодређено време.  

Изјава о прибављању података о којима се води службена евиденција
Јавни конкурс - директор и помоћници Управа у саставу Министарства финансија 15.05.2019
Јавни конкурс 26.12.2018
Јавни конкурс 24.10.2018
Јавни конкурс 01.08.2018
Јавни конкурс 13.06.2018
Јавни конкурс 23.05.2018
Јавни конкурс 28.03.2018
Јавни конкурс 20.12.2017
Јавни конкурс 27.09.2017

  1. Службени гласник РС, број: 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17 

  2. Службени гласник РС, број: 41/07 и 109/09