Србија је ниско задужена земља

31 .10. 2008.

Јавни дуг Републике Србије на дан 31. октобар 2008. године износи 8,93 милијарди евра, и задњих осам година константно опада и у номиналном износу, и у односу на БДП. Управљањем јавним дугом, Управа за трезор Министарства финансија Републике Србије допринела је значајним уштедама у буџету, речено је на радном доручку за новинаре који је одржан у Управи за трезор Министарства финансија.

Oдговорном политиком задужења у иностранству која је вођена у претходном периоду, Република Србија није сврстана у ред презадужених земаља. За Србију је то од изузетног значаја, посматрано са аспекта глобалне финансијске кризе. Велики допринос томе дала је и Управа за трезор Министарства финансија, која одговорно и савесно управља јавним дугом.

„Све што је до сада урађено на подручју ефикасности управљања јавним финансијама из делокруга одговорности Управе за трезор, резултат је успешно реализованих пројеката у сарадњи са Европском агенцијом за реконструкцију и техничком помоћи Трезора Сједињених Америчких држава“, истакао је Иван Маричић, директор Управе за трезор Министарства финансија.