Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - održavanja računara, štampača i komunikacione opreme, za partiju 9
Objavljeno:16. 06. 2020.
Id:CJN 07/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - objavljeno 16.06.2021. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - objavljeno 16.06.2020. godine