Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Nabavka usluga - Održavanje računarske opreme sa ugradnjom rezervnih delova
Sektor za ljudske i materijalne resurse
Objavljeno:08. 09. 2015.
Id:CJN 06/2015

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 8 i 3
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 12
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 26
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za partiju 25