Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
trezor
strana 3 od 3
27. 02. 2017.

Uprava za trezor je započela realizaciju projekta devizni platni promet, u skladu sa odlukom o načinu obavljanja poslova između Narodne banke Srbije i Uprave za trezor preko sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva.

strana 3 od 3