Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
trezor
13. 12. 2018.

Saglasno Zakonu o budžetu za 2019. godinu, od 01. januara 2019. uvode se u Sistem za izvršenje budžeta Republike Srbije indirektni korisnici budžetskih sredstava Ministasrtva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

05. 12. 2018.

Kontakt informacije centrale

15. 10. 2018.

Obaveštavamo vas da 31. decembra 2018. godine prestaje sa radom integralni sistem platnog prometa (ISPP).

04. 05. 2018.

Unutrašnje jedinice Uprave van sedišta organizovane su kao filijale i ekspoziture u sastavu filijale.

18. 04. 2018.

Sektori, filijale i ekspoziture

29. 03. 2018.

Počev od 02.04.2018. godine, nalozi za plaćanje čiji podaci se ne slažu sa ispravno registrovanim fakturama u centralnom registru faktura, smatraće se neispravnim nalozima za plaćanje.

15. 03. 2018.

Nadležnosti uprave

15. 03. 2018.

Obaveštenje korisnicima javnih sredstava o načinu plaćanja obaveza po osnovu komercijalnih transakcija registrovanih u centralnom registru faktura, kao i o načinu plaćanja obaveza koje nisu komercijalne transakcije.

13. 03. 2018.

Tehničke informacije o našem sajtu

05. 03. 2018.

Od danas je javnosti na raspolaganju novi sajt Uprave za trezor.