Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
trezor
04. 05. 2018.

Unutrašnje jedinice Uprave van sedišta organizovane su kao filijale i ekspoziture u sastavu filijale.

25. 04. 2018.

Kontakt informacije centrale

18. 04. 2018.

Sektori, filijale i ekspoziture

29. 03. 2018.

Počev od 02.04.2018. godine, nalozi za plaćanje čiji podaci se ne slažu sa ispravno registrovanim fakturama u centralnom registru faktura, smatraće se neispravnim nalozima za plaćanje.

15. 03. 2018.

Nadležnosti uprave

15. 03. 2018.

Obaveštenje korisnicima javnih sredstava o načinu plaćanja obaveza po osnovu komercijalnih transakcija registrovanih u centralnom registru faktura, kao i o načinu plaćanja obaveza koje nisu komercijalne transakcije.

13. 03. 2018.

Tehničke informacije o našem sajtu

05. 03. 2018.

Od danas je javnosti na raspolaganju novi sajt Uprave za trezor.

01. 03. 2018.

Obaveštavamo vas da danas 01. Marta 2018. godine, u skladu sa Odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama1 koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u Upravi za trezor počinje sa radom novi informacioni sistem – Centralni registar faktura.

01. 03. 2018.

Dana 9. februara 2018. godine, u Budimpešti održana je 4. sednica Vlade Srbije i Vlade Mađarske, koja je imala za cilj unapređenje regionalne saradnje i bilateralnih odnosa ove dve države.