Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
KIBJLS
Sektor za upravljanje procesima sistema javnih finansija

Informacioni sistem za kontrolu izvršenja budžeta jedinica lokalne samouprave – KIBJLS – je deo sistema upravljanja javnim finansijama u kojem se evidentiraju ostvareni prihodi i primanja, kao i rashodi i izdaci u okviru konsolidovanog računa trezora jedinica lokalne samouprave, i u kome se vrši kontrola izvršenja rashoda i izdataka u platnom sistemu Uprave za trezor do visine utvrđenih aproprijacija.

Korisnici uključeni u sistem:

  • Jedinice lokalne samouprave

Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u informacionom sistemu za kontrolu izvršenja budžeta jedinica lokalne samuprave vrši se putem veb aplikacije Uprave za trezor, u skladu sa korisničkim uputstvom.

Osnovne informacije

Pristupna adresa - test https://jlstest.trezor.gov.rs
Početak rada 12. Oktobar 2020.
Radno vreme Non-stop
Korisnici sistema Jedinice lokalne samouprave
Podrška jls@trezor.gov.rs

Dokumentacija

Video prezentacija

Propisi

Zakon o budžetskom sistemu
Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru KRT

Obaveštenja