Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Obaveštenje o odobravanju subvencije za podršku radu hotelske industrije Srbije
Objavljeno:09. 10. 2020.
Ključne reči:

Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 broj: 401-6733/2020-1 od 27. avgusta 2020. godine, usvojen je Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Na osnovu navedenog Programa, dana 1. septembra 2020. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu hotelske industrije Srbije zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Sredstava subvencija se dodeljuju u iznosu 350 EUR po individualnom ležaju i 150 EUR po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Maksimalan iznos sredstava koji se odobrava privrednom subjektu ne može biti veći od iznosa koji se dobija obračunom individualnih ležajeva i smeštajnih jedinica iz dokumentacije na osnovu koje je doneto rešenje o kategorizaciji hotela od strane Ministarstva.

Pravo na bespovratna sredstva ostvarili su kategorisani hoteli koji se nalaze u privatnom vlasništvu sa teritorija 68 jedinica lokalne samouprave. Osnovni preduslovi za sticanje prava za korišćenje subvencija su da nad privrednim subjektima nije pokrenut stečajni postupak, finansijsko restrukturiranje niti postupak likvidacije, kao i da se ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR).

Privredni subjekat gubi pravo na korišćenje subvencije ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10%, u periodu od 15.08.2020. godine zaključno sa 31.12.2020. godine, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.08.2020. godine za period koji se završava u periodu od 15.08.2020. godine do 31.12.2020. godine.

Po izvršenoj proveri ispunjenosti uslova, komisija obrazovana rešenjem ministra, utvrdila je spisak privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije.

Na osnovu spiska privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije, potrebno je da navedeni privredni subjekti otvore posebne namenske dinarske podračune u Upravi za trezor u svojim filijalama u roku od 7 radnih dana od dana objavljivanja spiska na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Kontakt telefoni: 011/3139668 i 011/3139691.

Spisak privrednih subjekata kojima se odobravaju subvencije za podršku radu hotelske industrije Srbije
Uputstvo vezano za postupak upisa KJS i postupak za otvaranje posebnog namenskog dinarskog podračuna kod Uprave za trezor