Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
strana 10 od 12
28. 12. 2009.

Obaveštavaju se svi korisnici sistema za upravljanje javnim finansijama (FMIS) da sistem za izvršenje budžeta neće biti raspoloživ za rad sa korisnicima 04.01.2010. godine, zbog kontrola koje treba uraditi na početku godine.

Sistem će biti raspoloživ za rad sa korisnicima od 05.01.2010. godine.

Svima želimo srećnu Novu godinu i Božićne praznike.

23. 12. 2009.

Procedura, ugovor i obrasci za povezivanje radnog staža.

16. 12. 2009.

Ovim zakonom određuje se ukupan maksimalan broj zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave, ustanovama koje se finansiraju iz budžeta privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja čiji je jedini osnivač jedinica lokalne samouprave, a koji se finansiraju iz budžeta.

11. 11. 2009.

Procedura i prilozi za povezivanje staža.

22. 01. 2009.

Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

24. 12. 2008.

Prezentacija za novinare održana 21.11.2008. godine o nadležnostima, organizaciji i projektima Uprave za trezor.

31. 10. 2008.

Javni dug Republike Srbije na dan 31. oktobar 2008. godine iznosi 8,93 milijardi evra i zadnjih osam godina konstantno opada i u nominalnom iznosu, i u odnosu na BDP. Upravljanjem javnim dugom, Uprava za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije doprinela je značajnim uštedama u budžetu, rečeno je na radnom doručku za novinare koji je održan u Upravi za trezor Ministarstva finansija.

Odgovornom politikom zaduženja u inostranstvu koja je vođena u prethodnom periodu, Republika Srbija nije svrstana u red prezaduženih zemalja. Za Srbiju je to od izuzetnog značaja, posmatrano sa aspekta globalne finansijske krize. Veliki doprinos tome dala je i Uprava za trezor Ministarstva finansija, koja odgovorno i savesno upravlja javnim dugom.

„Sve što je do sada urađeno na području efikasnosti upravljanja javnim finansijama iz delokruga odgovornosti Uprave za trezor, rezultat je uspešno realizovanih projekata u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju i tehničkom pomoći Trezora Sjedinjenih Američkih država“, istakao je Ivan Maričić, direktor Uprave za trezor Ministarstva finansija.

27. 10. 2008.

Ovim zakonom se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, obezbeđenje podataka, evidencija, iznošenje podataka iz Republike Srbije i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona.

16. 04. 2008.

Uprava za trezor Srbije uvela je informacioni sistem za upravljanje javnim finansijama vredan 14 miliona evra, koji će omogućiti uštede u budžetu, izjavio je danas na konferenciji za novinare direktor te uprave Ivan Maričić. On je rekao da će primena novog sistema omogućiti efikasniju kontrolu i veću transparentnost trošenja sredstava poreskih obveznika i poboljšati upravljanje javnim dugom Srbije, koji iznosi 8,8 milijardi evra.

“Sistem omogućava elektronsko povezivanje budžetskih korisnika i izdavanje naloga za plaćanje “, kazao je Maričić i dodao da je do sada na informacioni sistem povezano 110 budžetksiih korisnika i 145 filijala Uprave za trezor. Prema njegovim rečima, u naredne dve godine biće završeno uvođenje sistema povezivanjem još 3.500 indirektnih budžetskih korisnika, kao što su škole ili bolnice, što će uvesti veću disciplinu korisnika i smanjenje javne potrošnje.

Direktor programa Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR) u Srbiji Kristos Gofas kazao je da je uvođenje sistema započeto u 2006. godini kao deo programa pomoći EU za reformu sistema javnih finasija u Srbiji vrednog 35 miliona evra. “Srbija će novim sistemom povećati efikasnot i transparentnost upravljanja javnim finansijama i približiti se standardima EU”, istakao je Gofas.

09. 02. 2007.

Pravilnik o načinu obrade i ispate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja.

strana 10 od 12