Grb
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
UPRAVA ZA TREZOR
Javni konkursi
Sektor za ljudske i materijalne resurse

Na osnovu Zakona o državnim službenicima1 i Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima2, v. d. direktor Uprave za trezor oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA TREZOR

Radna mesta se popunjavaju na neodređeno vreme.  

Izjava o pribavljanju podataka o kojima se vodi službena evidencija
Javni konkurs - direktor i pomoćnici Uprava u sastavu Ministarstva finansija 15.05.2019
Javni konkurs 26.12.2018
Javni konkurs 24.10.2018
Javni konkurs 01.08.2018
Javni konkurs 13.06.2018
Javni konkurs 23.05.2018
Javni konkurs 28.03.2018
Javni konkurs 20.12.2017
Javni konkurs 27.09.2017

  1. Službeni glasnik RS, broj: 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17 

  2. Službeni glasnik RS, broj: 41/07 i 109/09