Sekundarno trgovanje

Dana 20.11.2017. godine nije bilo sekundarnog trgovanja državnim hartijama od vrednosti.