Секундарно трговање

Дана 07.06.2017. године није било секундарног трговања државним хартијама од вредности.