Секундарно трговање

Дана 05.10.2017. године није било секундарног трговања државним хартијама од вредности.