PПГ - ПРОПИСИ

 

РЕГИСТАР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА


 1. Закон о пољопривредни и руралном развоју
 2.   
   
 3. Правилник о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
 4. Обрасци захтева за упис и обнову регистрације пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава

  Шифарник биљних култура и животиња

ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

 

 1. Закон о подстицајима у пољопривредни и руралном развоју
 2. Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње
 3. Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години („Сл. гласник РС“, број 8/17)
 4. Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја („Сл. гласник РС“, бр. 29/13 и 9/16)
 5. Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво („Сл. гласник РС“, бр. 40/14, 57/14, 9/16 и 8/17)
 6. Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остварење права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Сл. гласник РС“, број 48/13 и 48/16)
 7. Правилник о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима („Сл. гласник РС“, број 61/13)
 8. Правилник о коришћењу подстицаја за органску производњу