RPG

REGISTAR POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA (RPG)

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pokrenulo postupak registracije poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji od maja 2004. godine, na osnovu Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava ("Službeni glasnik RS", broj 45/04).

Cilj uspostavljanja Registra poljoprivrednih gazdinstava je unapređenje poljoprivredne proizvodnje u Republici Srbiji tako da bude produktivna, bogata i poštovana, konkurentna na tržištu Evropske Unije i na drugim tržištima. Cilj je da naša sela ponovo ožive, da se poveća životni standard i uslovi života ruralnog stanovništva kroz razvoj sela i infrastrukture. 

Da bi se to postiglo, potrebno je da Ministarstvo prepozna korisnike agrarnog budžeta, da evidentira broj poljoprivrednih gazdinstava, strukturu proizvodnje i kapacitete, kako bi moglo da definiše strategiju razvoja poljoprivrede i vodi uspešnu agrarnu politiku. Podaci koji su sadržani u Registru se koriste jedino od strane Ministarstva radi vođenja agrarne politike i kao pojedinačni podaci ne mogu biti dostavljeni trećim subjektima, osim državnim organima (sudu i policiji). Trećim licima se mogu dostavljati samo zbirni podaci, koji nisu vezani za konkretno poljoprivredno gazdinstvo.

U Registar poljoprivrednih gazdinstava mogu da se upišu fizička lica – poljoprivrednici, preduzetnici i pravna lica.

Upis u Registar je prvi korak u ostvarivanju prava na podsticaje iz budžeta Republike Srbije. Upis je dobrovoljan, besplatan i nije vezan za rok. Upis se može izvršiti  tokom cele godine. U periodu od 1. marta do 30. aprila svake godine vrši se i obnova registracije, prilikom čega se prijavljuju sve nastale promene, a obavezno promena setvenih kultura na prijavljenim površinama i struktura i broj životinja u gazdinstvu.  

Registracijom poljoprivrednog gazdinstva, nosilac poljoprivrednog gazdinstva stiče pravo da podnese zahtev za dobijanje podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji (regrese, subvencije, premije, kredite i sl.), koje svake godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, propisuje Vlada Republike Srbije, kroz uredbe. Osnivanjem Registra poljoprivrednih gazdinstava odnos između poljoprivrednika i agrarnog budžeta je direktan, bez posrednika. Nosioci poljoprivrednih gazdinstava su direktni korisnici budžeta, jer se sredstva, koja im pripadaju, direktno uplaćuju na njihove račune kod poslovnih banaka. 

Registar poljoprivrednih gazdinstava vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor sa svojom mrežom filijala i ekspozitura. Upis i obnova registracije, kao i podnošenje zahteva za određene podsticajne mere se vrši se u onoj područnoj jedinici Uprave za trezor, koja je nadležna prema mestu prebivališta poljoprivrednika odnosno preduzetnika, odnosno prema mestu sedišta pravnog lica, bez obzira gde se vrši poljoprivredna proizvodnja. Podaci o organizacionoj mreži Uprave za trezor dati su u Informatoru o radu Ministarstva finansija-Uprava za trezor.

 

Propisi

Statistika

Obaveštenja

Banke