Registri

 


18.1.2010.

                   UPOREDNI PREGLED RAČUNA ZA UPLATU PRIHODA NA NIVOU GRADA

            Članom 20. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007 od 29.12.2007. godine), propisani su gradovi u Republici Srbiji. 
            U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 20/07, 25/07-ispravka, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09 i 110/09) i u cilju ispravnog evidentiranja i izveštavanja o naplaćenim prihodima po teritorijalnom principu, Uprava za trezor je ugasila račune za uplatu javnih prihoda za navedene gradove, koji se odnose na opštinske prihode, tako da se počev od 01.01.2010. godine uplate tih javnih prihoda mogu vršiti isključivo na račune koji su propisani za uplatu prihoda na nivou grada.