Регистри

 

 

18.1.2010.

                  УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПРИХОДА НА НИВОУ ГРАДА

           Чланом 20. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/2007 од 29.12.2007. године), прописани су градови у Републици Србији. 
            У складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", бр. 20/07, 25/07-исправка, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09 и 110/09) и у циљу исправног евидентирања и извештавања о наплаћеним приходима по територијалном принципу, Управа за трезор је угасила рачуне за уплату јавних прихода за наведене градове, који се односе на општинске приходе, тако да се почев од 01.01.2010. године уплате тих јавних прихода могу вршити искључиво на рачуне који су прописани за уплату прихода на нивоу града.