Остали пројекти

ИЗВЕШТАЈ - ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ

 

Захтев за упис у Регистар корисника јавних средстава

Упутство за попуњавање обрасца Извештаја о исплаћеним зарадама

Списак рачуна за уплату средстава по основу више обрачунатих зарада

Упутство за формирање xml фајла за извештај о зарадама у јавном сектору

Упутство о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

Процедура за обраду података о исплатама зарада у јавном сектору

Класификација занимања

Шифарник стручне спреме

Образац Извештаја о исплаћеним зарадама

Пропратни допис уз образац зарада

 

ПОВЕЗИВАЊЕ СТАЖА

 

Преглед привредних субјеката за измирење доприноса са ПИО на терет буџета РС на дан 04052012

Преглед привредних субјеката за измирење доприноса са ПИО задуживањем на дан 30122011_1

 

ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ПДПО

 

Обавештење корисницима буџетских средстава

Обавештење за ППП-ПД

Процедура ППП-ПО за школе

Процедура за систем обједињене наплате пореза и доприноса по одбитку

Упутство за декриптовање фајлова