Организациона Структура

Послови Управе за трезор су организовани на територијалном принципу у територијалним јединицама у седишту Управе и ван седишта.

Седиште Управе за трезор је у Београду.

Унутрашња јединица Управе у седишту је организована као Централа.

Унутрашње јединице ван седишта су организоване као филијале и као експозитуре, које су у саставу филијала. Образовано је 34 филијале и 110 експозитура.

У оквиру Централе су образоване основне унутрашње јединице (сектори) и уже унутрашње јединице које су у саставу или су ван састава основних унутрашњих јединица (одељења, одсеци, центри и групе). Рачунски центар је уподобљен одељењу, а Пројектни центар је уподобљен групи.

У оквиру филијала образоване су унутрашње јединице ван састава основних унутрашњих јединица (одељења, одсеци и групе). Поједине послове обављају самостални извршиоци ван унутрашњих јединица.

Организациона шема Управе за трезор је следећа:

1) ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

 1. Група за стручно-оперативне послове 
 2. Група за интерну ревизију - руководилац групе Маријана Крунић
 3. СЕКТОР ЗА ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА - помоћник директора Гордана Пуља
  1. Одељење за управљање средствима Републике
  2. Одсек за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе
 4. СЕКТОР ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ - помоћник директора Мирјана Покрајац
  1. Одељење за рачуноводствене послове
  2. Одељење за финансијско извештавање и методологију
 5. СЕКТОР ЗА ОБРАДУ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА - помоћник директора Драгица Јовановић
  1. Одељење за обраду личних примања
  2. Одсек за извештавање о личним примањима
 6. СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И  ФИСКАЛНУ СТАТИСТИКУ - 
  1. Одељење за за извршавање јавних плаћања
   1. Група за извршавање принудне наплате
   2. Група за директне подстицаје
  2. Одсек за систем рачуна и регистре
  3. Одсек за фискалну статистику
  4. Група за девизна плаћања и платне картице
 7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - помоћник директора Марко Ивезић
  1. Одељење за анализу, пројектовање и подршку програмских решења
   1. Одсек за апликативну подршку
   2. Група за пројектовање
   3. Група за пословну анализу
  2. Одељење за апликативни развој
   1. Одсек за апликативни дизајн и програмирање
   2. Група за базе података
  3. Обрадно-информациони центар
  4. Одељење за серверску инфраструктуру
   1. Група за администрацију база података и апликативних сервера
   2. Група за администрацију серверских система
  5. Центар за комуникациону и мрежну инфраструктуру
  6. Одсек за техничку и системску подршку
  7. Центар за хармонизацију пројеката и логистику
   1. Група за одржавање и евидентирање хардвера и софтвера
   2. Група за логистику
 8. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И КОНТРОЛУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕДУРА - помоћник директора Бојан Лапчевић
  1. Одсек за нормативне и правне послове
  2. Одсек за контролу пословних процедура
 9. СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ - помоћник директора Саша Ћелић 
  1. Одељење за људске ресурсе 
   1. Група за радно-правне односе
   2. Група за селекцију и развој људских ресурса
  2. Одељење за материјалне ресурсе
   1. Центар за пријем и експедицију поште
   2. Група за безбедност и здравље на раду
  3. Одсек за јавне набавке
  4. Центар за пријем и експедицију поште
 10. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, РАЧУНОВОДСТВО И КОНТРОЛУ -  помоћник директора Светлана Адамовић
  1. Одсек за финансирање
  2. Одсек за рачуноводство
  3. Одсек за контролу

2) ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД - директор Гордана Костић 

 1. Одељење за јавна плаћања
 2. Oдсек за фискалну статистику
 3. Одсек за оперативне послове

3) ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА - директор Биљанa Стојановић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ГРОЦКА

4) ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА - директор Mилан Сараволац 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БАРАЈЕВО
ЕКСПОЗИТУРА ЛАЗАРЕВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ОБРЕНОВАЦ

5) ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД - директор Биљана Дамњановић

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ИНЂИЈА
ЕКСПОЗИТУРА СТАРА ПАЗОВА

6) ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ - директор Лиљана Марковић 

 1. Одсек за јавна плаћања
 2. Одсек за фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА МЛАДЕНОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА СОПОТ

7) ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО - директор Милош Гавриловић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ЛАЈКОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ЉИГ
ЕКСПОЗИТУРА МИОНИЦА
ЕКСПОЗИТУРА ОСЕЧИНА
ЕКСПОЗИТУРА УБ

8) ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ - директор Татјана Јовчић-Цветков 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БОСИЛЕГРАД
ЕКСПОЗИТУРА БУЈАНОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ВЛАДИЧИН ХАН
ЕКСПОЗИТУРА ПРЕШЕВО
ЕКСПОЗИТУРА СУРДУЛИЦА
ЕКСПОЗИТУРА ТРГОВИШТЕ

9) ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР - директор Зоран Жикић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БОЉЕВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА БОР
ЕКСПОЗИТУРА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА КЛАДОВО
ЕКСПОЗИТУРА КЊАЖЕВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА МАЈДАНПЕК
ЕКСПОЗИТУРА НЕГОТИН
ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА

10) ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА - директор Горан Петровић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ДЕСПОТОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ПАРАЋИН
ЕКСПОЗИТУРА РЕКОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА СВИЛАЈНАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ЋУПРИЈА

11) ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ - директор Раданко Мировић

 1. Одсек за јавна плаћања
 2. Одсек за фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА АРАНЂЕЛОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА БАТОЧИНА
ЕКСПОЗИТУРА КНИЋ
ЕКСПОЗИТУРА РАЧА
ЕКСПОЗИТУРА ТОПОЛА

12) ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО - директор Јадранка Прелo 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ВРЊАЧКА БАЊА
ЕКСПОЗИТУРА ТРСТЕНИК

13) ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ - директор Зоран Стевановић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА БРУС
ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН

14) ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ - директор Марина Ђорђевић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БОЈНИК
ЕКСПОЗИТУРА ВЛАСОТИНЦЕ
ЕКСПОЗИТУРА ЛЕБАНЕ
ЕКСПОЗИТУРА МЕДВЕЂА

15) ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА - директор Снежана Дејановић 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА КРУПАЊ
ЕКСПОЗИТУРА ЉУБОВИЈА
ЕКСПОЗИТУРА МАЛИ ЗВОРНИК

16) ФИЛИЈАЛА НИШ - директор Славиша Цветановић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА АЛЕКСИНАЦ
ЕКСПОЗИТУРА РАЖАЊ
ЕКСПОЗИТУРА СВРЉИГ

17) ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР - директор Aмел Изберовић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА РАШКА
ЕКСПОЗИТУРА СЈЕНИЦА
ЕКСПОЗИТУРА ТУТИН

18) ФИЛИЈАЛА ПИРОТ - директор Соња Златковић

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БАБУШНИЦА
ЕКСПОЗИТУРА БЕЛА ПАЛАНКА
ЕКСПОЗИТУРА ДИМИТРОВГРАД

19) ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ - директор Злата Вујчић 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЕКСПОЗИТУРА ГОЛУБАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ЖАБАРИ
ЕКСПОЗИТУРА ЖАГУБИЦА
ЕКСПОЗИТУРА КУЧЕВО
ЕКСПОЗИТУРА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

20) ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ - директор Џенита Вељовић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА НОВА ВАРОШ
ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ 

21) ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ - директор Ивица Милић 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БЛАЦЕ
ЕКСПОЗИТУРА КУРШУМЛИЈА

22) ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО - директор Александра Јевтић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ВЕЛИКА ПЛАНА
ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

23) ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ - директор Раденка Бошњаковић 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА АРИЉЕ
ЕКСПОЗИТУРА БАЈИНА БАШТА
ЕКСПОЗИТУРА ИВАЊИЦА
ЕКСПОЗИТУРА КОСЈЕРИЋ
ЕКСПОЗИТУРА ПОЖЕГА
ЕКСПОЗИТУРА ЧАЈЕТИНА

24) ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК - директор Даница Ружић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ГУЧА
ЕКСПОЗИТУРА ЛУЧАНИ

25) ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ - п.о. директор Марко Крсмановић

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БОГАТИЋ
ЕКСПОЗИТУРА ВЛАДИМИРЦИ
ЕКСПОЗИТУРА КОЦЕЉЕВА

26) ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - директор Мирослав Вајда

 1. Одељење за јавна плаћања
 2. Одсек за фискалну статистику
  ЕКСПОЗИТУРА БАЧ
  ЕКСПОЗИТУРА БАЧКА ПАЛАНКА
  ЕКСПОЗИТУРА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
  ЕКСПОЗИТУРА ТЕМЕРИН
  ЕКСПОЗИТУРА ТИТЕЛ

27) ФИЛИЈАЛА ВРБАС - директор Марина Међедовић

  ЕКСПОЗИТУРА БЕЧЕЈ
  ЕКСПОЗИТУРА КУЛА

28) ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ - директор Драгана Станисављевић 

  ЕКСПОЗИТУРА БЕЛА ЦРКВА

29) ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН - ПО директор Зорица Бербаков

  1. Одсек за јавна плаћања

  2. ЕКСПОЗИТУРА ЖИТИШТЕ
   ЕКСПОЗИТУРА НОВА ЦРЊА
   ЕКСПОЗИТУРА НОВИ БЕЧЕЈ
   ЕКСПОЗИТУРА СЕЧАЊ

  30) ФИЛИЈАЛА КИКИНДА - директор Верица Косанчић 

   1. Одсек за јавна плаћања

   2. ЕКСПОЗИТУРА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

   31) ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО - директор Синиша Крунић

    ЕКСПОЗИТУРА АЛИБУНАР
    ЕКСПОЗИТУРА КОВИН

   32) ФИЛИЈАЛА СОМБОР - директор Душан Ћурувија 

     ЕКСПОЗИТУРА АПАТИН
     ЕКСПОЗИТУРА ОЏАЦИ

    33) ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - директор Предраг Трбојевић 

    1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

     ЕКСПОЗИТУРА ПЕЋИНЦИ
     ЕКСПОЗИТУРА РУМА
     ЕКСПОЗИТУРА ШИД

    34) ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА - директор Антун Вуковић

    1. Одељење за јавна плаћања
    2. Одсек за фискалну статистику
     ЕКСПОЗИТУРА БАЧКА ТОПОЛА
     ЕКСПОЗИТУРА КАЊИЖА
     ЕКСПОЗИТУРА СЕНТА

    35) ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА - директор Ђорђе Танић 

    1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

     ЕКСПОЗИТУРА ГЊИЛАНЕ
     ЕКСПОЗИТУРА ЗУБИН ПОТОК
     ЕКСПОЗИТУРА ЛЕПОСАВИЋ
     ЕКСПОЗИТУРА ПРИШТИНА
     ЕКСПОЗИТУРА ШТРПЦЕ