Организациона Структура

Послови Управе за трезор су организовани на територијалном принципу у територијалним јединицама у седишту Управе и ван седишта.

Седиште Управе за трезор је у Београду.

Унутрашња јединица Управе у седишту је организована као Централа.

Унутрашње јединице ван седишта су организоване као филијале и као експозитуре, које су у саставу филијала. Образовано је 34 филијале и 110 експозитура.

У оквиру Централе су образоване основне унутрашње јединице (сектори) и уже унутрашње јединице које су у саставу или су ван састава основних унутрашњих јединица (одељења, одсеци, центри и групе). Рачунски центар је уподобљен одељењу, а Пројектни центар је уподобљен групи.

У оквиру филијала образоване су унутрашње јединице ван састава основних унутрашњих јединица (одељења, одсеци и групе). Поједине послове обављају самостални извршиоци ван унутрашњих јединица.

Организациона шема Управе за трезор је следећа:

1) ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

 1. Група за стручно-оперативне послове 
 2. Група за интерну ревизију - руководилац групе Маријана Крунић
 3. СЕКТОР ЗА ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА - помоћник директора Гордана Пуља
  1. Одељење за управљање средствима Републике
  2. Одсек за финансијско планирање, управљање ликвидношћу и пословне процесе
 4. СЕКТОР ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ - помоћник директора Мирјана Покрајац
  1. Одељење за рачуноводствене послове
  2. Одељење за финансијско извештавање и методологију
 5. СЕКТОР ЗА ОБРАДУ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА - помоћник директора Драгица Јовановић
  1. Одељење за обраду личних примања
  2. Одсек за извештавање о личним примањима
 6. СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И  ФИСКАЛНУ СТАТИСТИКУ - 
  1. Одељење за за извршавање јавних плаћања
   1. Група за извршавање принудне наплате
   2. Група за директне подстицаје
  2. Одсек за систем рачуна и регистре
  3. Одсек за фискалну статистику
  4. Група за девизна плаћања и платне картице
 7. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - помоћник директора Марко Ивезић
  1. Одељење за анализу, пројектовање и подршку програмских решења
   1. Одсек за апликативну подршку
   2. Група за пројектовање
   3. Група за пословну анализу
  2. Одељење за апликативни развој
   1. Одсек за апликативни дизајн и програмирање
   2. Група за базе података
  3. Обрадно-информациони центар
  4. Одељење за серверску инфраструктуру
   1. Група за администрацију база података и апликативних сервера
   2. Група за администрацију серверских система
  5. Центар за комуникациону и мрежну инфраструктуру
  6. Одсек за техничку и системску подршку
  7. Центар за хармонизацију пројеката и логистику
   1. Група за одржавање и евидентирање хардвера и софтвера
   2. Група за логистику
 8. СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И КОНТРОЛУ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕДУРА - помоћник директора Бојан Лапчевић
  1. Одсек за нормативне и правне послове
  2. Одсек за контролу пословних процедура
 9. СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ - помоћник директора Саша Ћелић 
  1. Одељење за људске ресурсе 
   1. Група за радно-правне односе
   2. Група за селекцију и развој људских ресурса
  2. Одељење за материјалне ресурсе
   1. Центар за пријем и експедицију поште
   2. Група за безбедност и здравље на раду
  3. Одсек за јавне набавке
  4. Центар за пријем и експедицију поште
 10. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, РАЧУНОВОДСТВО И КОНТРОЛУ -  помоћник директора Светлана Адамовић
  1. Одсек за финансирање
  2. Одсек за рачуноводство
  3. Одсек за контролу

2) ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД - директор Гордана Костић 

 1. Одељење за јавна плаћања
 2. Oдсек за фискалну статистику
 3. Одсек за оперативне послове

3) ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА - директор Биљанa Стојановић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ГРОЦКА

4) ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА - директор Mилан Сараволац 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БАРАЈЕВО
ЕКСПОЗИТУРА ЛАЗАРЕВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ОБРЕНОВАЦ

5) ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД - директор Биљана Дамњановић

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ИНЂИЈА
ЕКСПОЗИТУРА СТАРА ПАЗОВА

6) ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ - директор Лиљана Марковић 

 1. Одсек за јавна плаћања
 2. Одсек за фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА МЛАДЕНОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА СОПОТ

7) ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО - директор Милош Гавриловић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ЛАЈКОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ЉИГ
ЕКСПОЗИТУРА МИОНИЦА
ЕКСПОЗИТУРА ОСЕЧИНА
ЕКСПОЗИТУРА УБ

8) ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ - директор Татјана Јовчић-Цветков 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БОСИЛЕГРАД
ЕКСПОЗИТУРА БУЈАНОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ВЛАДИЧИН ХАН
ЕКСПОЗИТУРА ПРЕШЕВО
ЕКСПОЗИТУРА СУРДУЛИЦА
ЕКСПОЗИТУРА ТРГОВИШТЕ

9) ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР - директор Зоран Жикић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БОЉЕВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА БОР
ЕКСПОЗИТУРА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА КЛАДОВО
ЕКСПОЗИТУРА КЊАЖЕВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА МАЈДАНПЕК
ЕКСПОЗИТУРА НЕГОТИН
ЕКСПОЗИТУРА СОКОБАЊА

10) ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА - директор Горан Петровић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ДЕСПОТОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ПАРАЋИН
ЕКСПОЗИТУРА РЕКОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА СВИЛАЈНАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ЋУПРИЈА

11) ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ - директор Раданко Мировић

 1. Одсек за јавна плаћања
 2. Одсек за фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА АРАНЂЕЛОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА БАТОЧИНА
ЕКСПОЗИТУРА КНИЋ
ЕКСПОЗИТУРА РАЧА
ЕКСПОЗИТУРА ТОПОЛА

12) ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО - директор Јадранка Прелo 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ВРЊАЧКА БАЊА
ЕКСПОЗИТУРА ТРСТЕНИК

13) ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ - директор Зоран Стевановић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА БРУС
ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН

14) ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ - директор Марина Ђорђевић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БОЈНИК
ЕКСПОЗИТУРА ВЛАСОТИНЦЕ
ЕКСПОЗИТУРА ЛЕБАНЕ
ЕКСПОЗИТУРА МЕДВЕЂА

15) ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА - директор Снежана Дејановић 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА КРУПАЊ
ЕКСПОЗИТУРА ЉУБОВИЈА
ЕКСПОЗИТУРА МАЛИ ЗВОРНИК

16) ФИЛИЈАЛА НИШ - директор Славиша Цветановић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА АЛЕКСИНАЦ
ЕКСПОЗИТУРА РАЖАЊ
ЕКСПОЗИТУРА СВРЉИГ

17) ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР - директор Aмел Изберовић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА РАШКА
ЕКСПОЗИТУРА СЈЕНИЦА
ЕКСПОЗИТУРА ТУТИН

18) ФИЛИЈАЛА ПИРОТ - директор Соња Златковић

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БАБУШНИЦА
ЕКСПОЗИТУРА БЕЛА ПАЛАНКА
ЕКСПОЗИТУРА ДИМИТРОВГРАД

19) ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ - директор Злата Вујчић 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЕКСПОЗИТУРА ГОЛУБАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ЖАБАРИ
ЕКСПОЗИТУРА ЖАГУБИЦА
ЕКСПОЗИТУРА КУЧЕВО
ЕКСПОЗИТУРА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

20) ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ - директор Џенита Вељовић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА НОВА ВАРОШ
ЕКСПОЗИТУРА ПРИБОЈ 

21) ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ - директор Ивица Милић 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БЛАЦЕ
ЕКСПОЗИТУРА КУРШУМЛИЈА

22) ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО - директор Александра Јевтић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ВЕЛИКА ПЛАНА
ЕКСПОЗИТУРА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

23) ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ - директор Раденка Бошњаковић 

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА АРИЉЕ
ЕКСПОЗИТУРА БАЈИНА БАШТА
ЕКСПОЗИТУРА ИВАЊИЦА
ЕКСПОЗИТУРА КОСЈЕРИЋ
ЕКСПОЗИТУРА ПОЖЕГА
ЕКСПОЗИТУРА ЧАЈЕТИНА

24) ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК - директор Даница Ружић 

 1. Одељење за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЕКСПОЗИТУРА ГУЧА
ЕКСПОЗИТУРА ЛУЧАНИ

25) ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ - п.о. директор Марко Крсмановић

 1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

ЕКСПОЗИТУРА БОГАТИЋ
ЕКСПОЗИТУРА ВЛАДИМИРЦИ
ЕКСПОЗИТУРА КОЦЕЉЕВА

26) ФИЛИЈАЛА НОВИ САД - директор Мирослав Вајда

 1. Одељење за јавна плаћања
 2. Одсек за фискалну статистику
  ЕКСПОЗИТУРА БАЧ
  ЕКСПОЗИТУРА БАЧКА ПАЛАНКА
  ЕКСПОЗИТУРА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
  ЕКСПОЗИТУРА ТЕМЕРИН
  ЕКСПОЗИТУРА ТИТЕЛ

27) ФИЛИЈАЛА ВРБАС - директор Марина Међедовић

  ЕКСПОЗИТУРА БЕЧЕЈ
  ЕКСПОЗИТУРА КУЛА

28) ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ - директор Драгана Станисављевић 

  ЕКСПОЗИТУРА БЕЛА ЦРКВА

29) ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН - ПО директор Зорица Бербаков

  1. Одсек за јавна плаћања

  2. ЕКСПОЗИТУРА ЖИТИШТЕ
   ЕКСПОЗИТУРА НОВА ЦРЊА
   ЕКСПОЗИТУРА НОВИ БЕЧЕЈ
   ЕКСПОЗИТУРА СЕЧАЊ

  30) ФИЛИЈАЛА КИКИНДА - директор Верица Косанчић 

   1. Одсек за јавна плаћања

   2. ЕКСПОЗИТУРА НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

   31) ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО - директор Синиша Крунић

    ЕКСПОЗИТУРА АЛИБУНАР
    ЕКСПОЗИТУРА КОВИН

   32) ФИЛИЈАЛА СОМБОР - директор Душан Ћурувија 

     ЕКСПОЗИТУРА АПАТИН
     ЕКСПОЗИТУРА ОЏАЦИ

    33) ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - директор Предраг Трбојевић 

    1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

     ЕКСПОЗИТУРА ПЕЋИНЦИ
     ЕКСПОЗИТУРА РУМА
     ЕКСПОЗИТУРА ШИД

    34) ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА - директор Антун Вуковић

    1. Одељење за јавна плаћања
    2. Одсек за фискалну статистику
     ЕКСПОЗИТУРА БАЧКА ТОПОЛА
     ЕКСПОЗИТУРА КАЊИЖА
     ЕКСПОЗИТУРА СЕНТА

    35) ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА - директор Ђорђе Танић 

    1. Одсек за јавна плаћања и фискалну статистику

     ЕКСПОЗИТУРА ГЊИЛАНЕ
     ЕКСПОЗИТУРА ЗУБИН ПОТОК
     ЕКСПОЗИТУРА ЛЕПОСАВИЋ
     ЕКСПОЗИТУРА ПРИШТИНА
     ЕКСПОЗИТУРА ШТРПЦЕ
    Informator

     

     

    ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

    Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2017

    Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2017

    Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2017

    Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2017

    Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2017

    Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2017

    Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2016

    Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2016

    Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2016

    Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2016

    Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2016

    Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2016

    Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2016

    Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2016

    Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2016

    Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2016

    Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2016

    Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2016

    Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2015

    Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2015

    Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2015

    Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2015

    Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2015

    Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2015

    Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2015

    Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2015

    Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2015

    Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2015

    Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2015

    Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2015

    Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2014

    Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2014

    Референтни индекс потрошачких цена OKTOБАР 2014

    Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2014

    Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2014

    Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2014

    Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2014

    Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2014

    Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2014

    Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2014

    Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2014

    Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2014

    Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2013

    Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2013

    Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2013

    Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2013

    Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2013

    Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2013

    Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2013

    Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2013

    Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2013

    Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2013

    Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2013

    Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2013

     

     

    АРХИВА