Obuka za računovođe

Public accountant certification training – PACT Serbia
Program obuke za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru

Ministarstvo finansija, zajedno sa Centrom za finansijsku izuzetnost (CEF – Center of Excellence in Finance) iz Ljubljane, počelo je sa implementacijom Programa obuke za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru (Public Accountant Certification Training - PACT Serbia). Partneri na ovom projektu su i USAID i Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije.

Cilj Programa je da unapredi računovodstvenu profesiju i unifikuje znanja računovođa u javnom sektoru. PACT Serbia omogućava obuku računovođa u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor, čime se računovodstvena profesija u javnom sektoru podiže na međunarodno priznat nivo. Program je razvio britanski Institut za javne finansije i računovodstvo (CIPFA) i ponuđen je u zemljama u regionu u saradnji sa CEF.

Implementaciona faza projekta počinje u 2016. godini i ima za cilj obuku 25 računovođa iz javnog sektora Republike Srbije. 

Program obuke sadrži tri modula - Nacionalni i dva Međunarodna modula. 

Nacionalni modul obrađuje teme iz oblasti pravnog sistema i uređenja države, javnih finansija, poreskog sistema, državne imovine, interne finansijske kontrole, budžeta i izvršenja budžeta Republike Srbije, budžetskog računovodstva i sistema trezora, javnih nabavki i sistema državne uprave.

Međunarodni modul – Upravljačko računovodstvo obuhvata - sledeće teme: obim upravljačkog računovodstva u organizacijama javnog sektora, uključujući i osiguravanje održivosti resursa; uloga budžeta, izvršenja budžeta i budžetske kontrole u kratkoročnim i srednjoročnim finansijskim planovima; evidentiranje podataka o troškovima i korišćenje troškovnih tehnika; primena upravljačkog informacionog sistema u donošenju odluka.

Međunarodni modul – Finansijsko računovodstvo obuhvata - sledeće teme: radno okruženje i etički standardi koji se očekuju od profesionalnih računovođa; osnove računovodstva i principi dvojnog računovodstva; priprema računovodstvenih evidencija koje ispunjavaju standard istinitosti finansijskih izveštaja i zahteva odabranih MRSJS; sastavljanje jednostavnih finansijskih izveštaja za samostalne preduzetnike; vođenje računovodstvenih evidencija i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Više informacija o PACT programu možete pronaći ovde.

 

REZULTATI ULAZNOG TESTA

Dana 21. septembra 2016. godine u Maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije  održan je ulazni test za Obuku za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru. Rezultate možete pogledati ovde.

Dana 13.12.2016.godine održan je ispit iz Nacionalnog modula. Rezultate ispita možete pogledati ovde.

Drugi ispitni rok iz Nacionalnog modula održan je 13.04.2017.godine. Rezultate ispita možete pogledati ovde.

Dana 06.06.2017.godine održan je prvi ispitni rok iz finansijskog računovodstva. Rezultate ispita možete pogledati ovde.

Drugi ispitni rok iz finansijskog računovodstva održan je 05.09.2017.godine. Rezultate ispita možete pogledati ovde.

Dana 04.12.2017.godine održan je prvi ispitni rok iz upravljačkog računovodstva. Rezultate ispita možete pogledati ovde.

 

Na projektu su angažovani lokalni koordinatori koje možete kontaktirati za sve nedoumice:

Dragana Rakić

tel: 011/3202 455

dragana.rakic@trezor.gov.rs

Jelena Đoković

tel: 011/2927 562

jelena.djokovic@trezor.gov.rs