Обукa за рачуновође

Public accountant certification training – PACT Serbia
Програм обуке за стицање сертификата рачуновође у јавном сектору

Министарство финансија, заједно са Центром за финансијску изузетност (CEF – Center of Excellence in Finance) из Љубљане, почело је са имплементацијом Програма обуке за стицање сертификата рачуновође у јавном сектору (Public Accountant Certification Training - PACT Serbia). Партнери на овом пројекту су и USAID и Министарствo спољних послова Републике Словеније.

Циљ Програма је да унапреди рачуноводствену професију и унификује знања рачуновођа у јавном сектору. PACT Serbia омогућава обуку рачуновођа у складу са међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор, чиме се рачуноводствена професија у јавном сектору подиже на међународно признат ниво. Програм је развио британски Институт за јавне финансије и рачуноводство (CIPFA) и понуђен је у земљама у региону у сарадњи са CEF.

Имплементациона фаза пројекта почиње у 2016. години и има за циљ обуку 25 рачуновођа из јавног сектора Републике Србије. 

Програм обуке садржи три модула - Национални и два Међународна модула. 

Национални модул обрађује теме из области правног система и уређења државе, јавних финансија, пореског система, државне имовине, интерне финансијске контроле, буџета и извршења буџета Републике Србије, буџетског рачуноводства и система трезора, јавних набавки и система државне управе.

Међународни модул – Управљачко рачуноводство обухвата - следеће теме: обим управљачког рачуноводства у организацијама јавног сектора, укључујући и осигуравање одрживости ресурса; улога буџета, извршења буџета и буџетске контроле у краткорочним и средњорочним финансијским плановима; евидентирање података о трошковима и коришћење трошковних техника; примена управљачког информационог система у доношењу одлука.

Међународни модул – Финансијско рачуноводство обухвата - следеће теме: радно окружење и етички стандарди који се очекују од професионалних рачуновођа; основе рачуноводства и принципи двојног рачуноводства; припрема рачуноводствених евиденција које испуњавају стандард истинитости финансијских извештаја и захтева одабраних МРСЈС; састављање једноставних финансијских извештаја за самосталне предузетнике; вођење рачуноводствених евиденција и састављање финансијских извештаја.

Више информација о PACT програму можете пронаћи овде.

 

РЕЗУЛТАТИ УЛАЗНОГ ТЕСТА

Дана 21. септембра 2016. године у Малој сали Народне скупштине Републике Србије  одржан је улазни тест за Обуку за стицање сертификата рачуновође у јавном сектору. Резултате можете погледати овде.

Дана 13.12.2016.године одржан је испит из Националног модула. Резултате испита можете погледати овде.

Други испитни рок из Националног модула одржан је 13.04.2017.године. Резултате испита можете погледати овде.

Дана 06.06.2017.године одржан је први испитни рок из финансијског рачуноводства. Резултате испита можете погледати овде.

Други испитни рок из финансијског рачуноводства одржан је 05.09.2017.године. Резултате испита можете погледати овде.

 

На пројекту су ангажовани локални координатори које можете контактирати за све недоумице:

Драгана Ракић

тел: 011/3202 455

dragana.rakic@trezor.gov.rs

 

Јелена Ђоковић

тел: 011/2927 562

jelena.djokovic@trezor.gov.rs