O nama

 

Uprava za trezor svojim odgovornim poslovanjem, vrhunskim stručnim kapacitetima i inovativnim rešenjima obezbeđuje stabilnu i transparentnu budžetsku politiku, moderan sistem javnih finansija i poboljšava efikasnost u raspolaganju novcem poreskih obveznika.
Uprava za trezor koja je sastavni deo Ministarstva finansija osnovana je 01.avgusta 2005.godine i nasledila je tadašnju Upravu za javna plaćanja i nekadašnji Zavod za obručun i plaćanja.


Uprava za trezor zadužena je za:
 
• upravljanje gotovinskim sredstvima Republike;
• kontrolu rashoda, proveru prijema dobara i usluga i odobravanje plaćanja na teret budžetskih sredstava;
• budžetsko računovodstvo i izveštavanje;
• uspostavljanje finansijskog informacionog sistema koji obuhvata direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, kao i sistem javnih prihoda i javnih rashoda (stalni informacioni sistem) i upravljanje tim sistemom;
• poslove u vezi javnih plaćanja koji obuhvataju vođenje evidencija i obavljanje poslova u okviru sistema konsolidovanog računa trezora;
• centralizovane obrade ličnih primanja zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta Republike;
• evidentiranje i praćenje državne pomoći;
• upravljanje sredstvima nacionalnog fonda koja obezbeđuje Evropska unija;
• vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava;
• vršenje raspodele sredstava ostvarenih u postupku privatizacije.