JAВНЕ НАБАВКЕ 2014. ГОДИНА

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПЦИ

 

Набавкa добара – Софтверски алати за анализу и мониторинг зависности компоненти информационих система, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 62/2014

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Сервери и серверска опрема (Unix) и миграција системског, апликативног и датабасе софтвера, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 63/2014

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документацијe 3

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Сервис деск, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 61/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Радне станице и преносни уређаји, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 54/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Софтвер за даљински надзор службених аутомобила, за потребе министарства финансија-управа за трезор

ОП број 59/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Свичева, вентилатора, пратеће опреме и пројектора, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 56/2014

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Преносиви периферни уређаји (тастатуре, мишеви, УСБ меморије, преносни уређаји и остала опрема), читачи смарт картица, смарт картице и магнетне табле,  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 53/2014

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - Двопортне картице за Cisco UCS rack сервере и пратеће лиценце,  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 55/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања storage  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 58/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права  за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 57/2014

Обавештење о закљученом уговору

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга системске подршке за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 51/2014

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – Радне станице и преносни уређаји, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 52/2014

Обавештење о обустави поступка

Oбавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Изменe конкурсне документацијe 2

Додатна појашњења  3

Додатна појашњења  2

Додатна појашњења

Изменe конкурсне документацијe

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавку услуга - Услуге образовања и усавршавања запослених, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 48/2014

Обавештење о закљученoм уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - сториџ и опрема за сториџ, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 50/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне Конкурсне документацијe 2

Додатна појашњењa 4

Додатна појашњењa 3

Додатна појашњењa 2

Измене и допуне Конкурсне документацијe

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара - периферних уређаја и пратеће опреме, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 49/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања лиценци за софтверске алате  (одржавање софтвера МQ, Red Hat лиценци, PL/SQL Developer и подршка), за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 47/2014

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – канцеларијског намештаја, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 45/2014

Обавештење о закљученим уговорима

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – набавка енергената (угаљ и дрво) за грејну сезону 2014/2015 годину, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 46/2014

Обавештење о закљученим уговорима

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка телекомуникационих услуга L2VPN i L3VPN, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 40/2014

Обавештење о закљученом уговору

Измене и допуне Конкурсне документацијe 3

Додатна појашњењa 3

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне Конкурсне документацијe 2

Конкурсна документација са извршеним изменама и допунама

Измене и допуне Конкурсне документације

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавањa апликативног софтверског система (SAP) за главну књигу и SAP системског софтвера, за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 44/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 3

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документацијe 2

Додатна појашњењa 2

Измене и допуне конкурсне документације

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга – одржавање опреме прве и друге категорије за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 41/2014

Oбавештење о закљученом уговору за партиjу 4

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Систем за спречавање упада преко интернета, за потребе Министарства финансија-Управа за трезор

ОП број 43/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњењa 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Софтвер за корелацију логова са имплементацијом, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 42/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Измена конкурсне документацијe

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања Oracle лиценци и подршке, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 39/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга осигурања моторних возила за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 38/2014

Обавештење о закљученом уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања лиценци за софтверске алате (одржавање софтвера MQ, Red Hat licenci, PL/SQL Developer и подршка ), за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 36/2014

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавке услуга одржавања хардвера за систем управљања јавним финансијама (ФМИС) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 34/2014

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 37/2014

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања сториџа за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 35/2014

Обавештење о обустави поступка

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњењa 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – лиценце за виртуелизацију, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 32/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка

Обавештење 2 о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга системске подршке за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 33/2014

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документацијe 2

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара – материјал за угоститељство, пиће и напици  за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 31/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - закуп оптичких влакана - dark fiber, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 30/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњењa 2

Додатна појашњењa 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - осигурање новца у транспорту и осигурање новца у манипулацији, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 29/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Сториџ и опрема за сториџ

ОП број 27/2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – Сервери и серверска опрема (Unix) и миграција системског, апликативног и database софтвера

ОП број 26/2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Измена конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – сервери и серверска опрема (X)

ОП број 28/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – мрежне опреме за нови Data Centar

ОП број 24/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Измена конкурсне документацијe 2

Додатна појашњења 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања комуникационе опреме,оптике и ИП телефоније

ОП број 25/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга – одржавање и поправка службених возила Министарства финансија-Управа за трезор, са обезбеђивањем и уградњом резервних делова

ОП број 20/2014

Oбавештење о закљученом уговору за партиjу 2

Oбавештење о закљученом уговору за партиjу 1

Oбавештење о закљученом уговору за партиjе 3 и 4

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка система за беспрекидно напајање, пратеће опремe и опреме за систем салу

ОП број 21/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa мултифункционалних, периферних и преносних уређаја и пратеће опреме, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 15/2014

Обавештење о закљученом Уговору за партију 4

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања NetIIS софтверског пакета за надзор и надгледање мреже, сервиса и сервера

ОП број 23/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга  - Заштита оперативних система (продужетак права коришћења на антивирусни софтвер Symantec licenci), за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 22/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања и поправке машина за бројање новца и поправкe машина за везивање новца,за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 17/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о закљученом Уговору за партију 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга одржавања каса и трезора, за потребе Министарствa финансија – Управа за трезор

ОП број 19/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa услуга дератизације, дезинфекције и дезинсекције у пословним објектима Министарствa финансија – Управа за трезор

ОП број 16/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања зграда и објеката Министарства финасија - Управа за трезор

ОП број 14/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме, за потребе Министарства финансија - Управa за трезор

ОП број 18/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања и поправке уређаја за беспрекидно напајање,за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 10/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга надгледања и одржавања система за техничку заштиту објеката за потребе Министарства финансија – Управа за трезор

ОП број 12/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавањe и поправкa лифтова, ротационих врата и врата за излаз у случају опасности, сегментних гаражних врата, клизних врата и рампе

ОП број 11/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање  хигијене у пословним објектима Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 07/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 4

Додатна појашњења 3

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - одржавање клима уређаја

ОП број 06/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 3

Додатна појашњења 2

Додатна појашњења 1

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - лиценце за Jabber

ОП број 09/2014

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - поправке фотокопир апарата и телефакс апарата

ОП број 04/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара – електричне енергије

ОП број 08/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга одржавања NetIIS софтверског пакета за надзор и надгледање мреже , сервиса и сервера

ОП број 05/2014

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга осигурањa имовине и лица за потребе Министарства финансија

ОП број 03/2014

Обавештење о потписаном Уговору за партију 2

Обавештење о потписаном Уговору за партије 1 и 3

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - бензин и дизел гориво

ОП број 02/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга обезбеђења

ОП број 01/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о донетом Закључку Републичке комисије за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

 

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

 

1. Претходно обавештење - услуге физичко-техничког обезбеђења

2. Претходно обавештење - услуге одржавања хигијене у пословним објектима Министарства финансија – Управа за трезор

3. Претходно обавештење - сториџ и опрема за сториџ

4. Претходно обавештење - сервери и серверска опрема (Unix)  са миграцојом системског, апликативног и database software-a

5. Претходно обавештење - мрежна опрема за нови Дата Центар

6. Претходно обавештење - додатни софтверски алати, компоненте и лиценце

7. Претходно обавештење - одржавање апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПЦИ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

12. Јавна набавка-закуп пословног простора

број 13/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

11. Набавка услуга одржавања лиценци за софтверске алате

(одржавање софтвера МQ, Red Hat лиценци, PL/SQL Developer и подршка)

број 12/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о додели Уговора

Додатна појашњења

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

10. Набавка услуга подршке и одржавања  апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета

број 11/2014

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о одлуци о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

9. Одржавање софтвера под комерцијалним називом SIRIUS 2010

број 09/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

8. Закуп пословног простора у Голупцу и Жабарима

број 08/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

7. Закуп пословног простора у Смедеревској Паланци

број 07/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

6. Набавка добара - стручна литература

број 06/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

5. Набавка добара - стручна литература

број 05/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

4. Набавка добара - стручна литература

број 04/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

3. Набавка добара - стручна литература

број 03/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

2. Набавка добара - стручна литература

број 02/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

1. Набавка добара - стручна литература

број 01/2014

Обавештење о потписаном Уговору

Обавештење о додели Уговора

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

4. Набавкa услуга – израда главног пројекта адаптације, климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско-занатским радовима сервер сале ДР (Disaster & Recovery) локације Управе за трезор Министарства финансија у филијали Нови Сад

ЈНМВ број 04/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

3. Набавка услуга оглашавања информативних огласа

ЈНМВ број 03/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

2. Набавка услуга обезбеђивања авио карата и обезбеђивања хотелског смештаја

ЈНМВ број 02/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

1. Набавка преводилачких услуга

ЈНМВ број 01/2014

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА

 

4. Eлектронске комуникационе услуге-интернет

 

4.1. за партију 1-Услуге интернет приступа са одговарајућом заштитом од Дос и ДДоС напада

Обавештење о закљученом Уговору за интернет услуге, за партију 1

Обавештење о закљученом Уговору

 

3. Набавка услуга мобилне телефоније

Обавештење о закљученом Уговору

 

2. Набавкa рачунарског материјала – тонера:

 

2.1. за партију број 5 – Оригинал тонери за ХП уређаје

Обавештење о закљученом Уговору

 

2.2. за партију 4 - Оригинал тонери за Леxмарк уређаје

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1. Набавка канцеларијског материјала:

 

1.1. за партију 1 – папир

Обавештење о закљученом Уговору

 

1.2. за партију 2 – коверте

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1.3. за партију 3 – фасцикле, материал за архивирање и паковање и регистратори

1.4. за партију 4 – хемијске оловке, графитне оловке, техничке оловке, фломастери, маркер, гумице, резачи и коректори

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1.5. за партију 6 – обрасци, свеске, блокови, стикери, роковници и мапе

Обавештење о закљученом Уговору 5

Обавештење о закљученом Уговору 4

Обавештење о закљученом Уговору 3

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

 

1.6. за партију 9 – остали канцеларијски материал

Обавештење о закљученом Уговору 4

Обавештење о закљученом Уговору 3

Обавештење о закљученом Уговору 2

Обавештење о закљученом Уговору 1

JAВНЕ НАБАВКЕ 2013. ГОДИНА

 

Набавка услуга - 3G услуге – мобилни интернет

ОП број 58/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења - 4

Додатна појашњења - 3

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга подршке и одржавања апликативног софтвера за обрачун зарада директних корисника буџета

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Услуга закупа оптичких влакана - dark fiber

ОП број 57/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка електричне енергије

ОП број 56/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка клима уређаја

ОП број 38/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка софтвера за анализу перформанси апликативних и Database сервера

ОП број 53/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Услуге одржавања Oracle лиценци и подршке

ОП број 54/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавкa добара: мрежна опрема  – заштитни уређај –и нтернет фајервол  (firewall), за контролу приступа сервисима у Дата Центру

ОП број 55/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о донетој одлуци републичке комисије

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка система за беспрекидно напајање, пратеће опреме и опреме за систем салу

ОП број 52/2013

Обавештење о одбацивању Захтева за заштиту права

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњења - 4

Додатна појашњења - 3

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка ИП телефонских апарата

ОП број 50/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Услуге одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

ОП број 43/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка добара - комуникациона опрема

ОП број 49/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Редовно сервисно одржавање и отклањање кварова за рачунарску опрему друге категорије 

ОП број 48/2013

Обавештење о закљученом Уговору за партију 2

Обавештење о закљученом Уговору за партије 1 и 3

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партије 2 и 4

Додатна појашњења - 3

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка свичева за локације

ОП број 51/2013

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњења - 4

Додатна појашњења - 3

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Додатне лиценце за софтвер за бекапирање - EMC Networker

ОП број 47/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка сервера и серверске опреме

ОП број 26/2013

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга - физичко - техничког обезбеђења за потребе Министарства финансија - Управа за трезор

ОП број 46/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења - 3

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга надгледања система за техничку заштиту објеката

ОП број 45/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења - 3

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка печата и штамбиља за потребе Министарства финансија  – Управа за трезор

ОП број 44/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка зимских аутомобилских гума

ОП број 39/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Услугe одржавања апликативног софтверског система за главну књигу и САП системског софтвера

ОП број 42/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Услуге одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије

Претходно обавештење

 

Услуге одржавања хигијене у пословним објектима Министарства финансија и привреде – Управа за трезор

ОП број 40/2013

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 8

Обавештење о закљученом Уговору за партије број 3,4,5,6 и 7

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 2

Обавештење о закљученом Уговору за партију број 1

Додатна појашњења - 5

Додатна појашњења - 4

Додатна појашњења - 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене конкурсне документације - 4

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење за страну 15 од 41

Измене конкурсне документације - 3

Измене конкурсне документације - 2

Измене конкурсне документације

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења - 1

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка додатних софтверских алата

ОП 35/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатне информациje - 3

Додатне информациje - 2

Додатне информације

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка енергената (угаљ и дрво) за грејну сезону 

ОП 41/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Измене конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка услуга основног и каско осигурања моторних возила

ОП 37/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка опреме за видео надзор

ОП 36/2013

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење за страну 7 од 46

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Додатна појашњења - 25

Додатна појашњења - 24

Додатна појашњења - 23

Додатна појашњења - 22

Додатна појашњења - 21

Додатна појашњења - 20

Додатна појашњења - 19

Додатна појашњења - 18

Додатна појашњења - 17

Додатна појашњења - 16

Додатна појашњења - 15

Додатна појашњења - 14

Додатна појашњења - 13

Додатна појашњења - 12

Додатна појашњења - 11

Додатна појашњења - 10

Додатна појашњења - 9

Додатна појашњења - 8

Додатна појашњења - 7

Додатна појашњења - 6

Додатна појашњења - 5

Додатна појашњења - 4

Додатна појашњења - 3

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Претходно обавештење - набавка сервера и серверске опреме

Претходно обавештење

 

Mрежна опрема – заштитни уређај - интернет фајервол (firewall), за контролу приступа сервисима у Дата Центру

ОП 34/2013

Обавештење о донетој одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке ОП број 34/2103

Додатна појашњења - 3

Додатна појашњења - 2

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Добра - Symantec licence за antimalware софтвер и софтвер за заштиту виртуелизоване инфраструктуре

ОП 30/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  у отвореном поступку јавне набавке ОП број 30/2013

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка материјала за угоститељство

ОП 32/2013

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Услуге - Продужетак права коришћења Symantec лиценци за antimalware софтвер

ОП број 31/2013

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Услуге одржавања хардвера ФМИС, произвођачког софтвера и права коришћења лиценци 

ОП број 23/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка потрошног материјала за фотокопир апарате и телефаксе 

ОП број 33/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Измене и допуне конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка бешавно тканих врећа за транспорт новца

ОП број 28/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Набавка ситног канцеларијског материјала

ОП број 29/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Додатна појашњења 13.06.2013.

Додатна појашњења 07.06.2013.

Додатна појашњења

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Услуге одржавања софтвера IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (PVU)

ОП број 27/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

 

Услуге системске подршке 

ОП број 24/2013

Обавештење о закљученом Уговору

Одговори на захтев за додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде са изменама и допунама конкурсне документације

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација