Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распoред средстава

Овим правилником прописују се услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода, као подрачуна система консолидованог рачуна трезора Републике (у даљем тексту: рачуни за уплату јавних прихода) и распоред средстава са тих рачуна, код Управе за трезор.