Integrisani sistem platnog prometa


Integrisani sistem platnog prometa - ISPP je projekat Uprave za trezor koji korisnicima budžetskih sredstava Republike Srbije omogućava sledeće elektronske servise:

  1. Elektronsko slanje naloga
  2. Uvid u trenutno stanje računa i u promene na računu
  3. Elektronsko preuzimanje izvoda u formi za štampu i u formi za knjiženje
Da biste postali korisnik ISPP+ servisa potrebno je da se obratite onoj područnoj jedinici Uprave za trezor, koja je nadležna prema mestu sedišta korisnika budžetskih sredstava, gde ćete dobiti sve neophodne informacije vezane za podnošenje zahteva. 

 

Instalacioni CD sa programom, uputstvima, dokumentacijom, sertifikatima i drajverima

 

Elektronski servisi

  1. Slanje izvoda elektronskom poštom
Korisnici koji imaju mogućnost prijema elektronske pošte, a imaju otvorene dinarske račune u okviru konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor mogu primati izvode putem elektronske pošte. 
Da bi korisnik primao izvod elektronskom poštom potrebno je da se obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor kod koje ima otvoren račun i podnese Zahtev za prijem izvoda elektronskom poštom.

 Zahtev za povezivanje i korišćenje servisa