Сектори управе

Сектор за извршење буџета

У Сектору за извршење буџета обављају се следећи послови: реализација налога за плаћање буџетских корисника; управљање јединственим рачуном Трезора...

Комплетан текст

Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање

У Сектору за буџетско рачуноводство и извештавање обављају се следећи послови: рачуноводствени послови за обраду (евидентирање) плаћања и евидентирање примања, вођења главне књиге...

Комплетан текст

Сектор за обраду личних примања

У Сектору за обраду личних примања обављају се следећи послови: обрада и обрачун зарада, обустава на зараде запослених код корисника буџетских средстава...

Комплетан текст

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

У Сектору за јавна плаћања и фискалну статистику обављају се следећи послови: послови дефинисани Законом о платном промету и другим прописима који регулишу послове платног промета и Законом о буџетском систему...

Комплетан текст

Сектор за информационе технологије

У Сектору за информационе технологије обављају се следећи послови: организовање рада, руковођењe и управљањe пословима и задацима из области информационе технологије...

 

Комплетан текст

Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура

У Сектору за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура обављају се следећи послови: непосредно учешће у припремању прописа и општих аката из области којом се уређује надлежност и делокруг рада Управе...

Комплетан текст

Сектор за људске и материјалне ресурсе

У Сектору за људске и материјалне ресурсе обављају се следећи послови:  припрема и израда општих аката из делокруга рада Сектора...

Комплетан текст

Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу

У Сектору за финансирање, рачуноводство и контролу обављају се следећи послови: израда предлога финансијског плана Управе...

Комплетан текст

Група за стручно оперативне послове

У Групи за стручно-оперативне послове обављају се следећи послови: стручно-технички и административни послови за потребе рада директора Управе...

 

Комплетан текст

Група за интерну ревизију

У Групи за интерну ревизију обављају се следећи послови: припрема предлогa Повеље интерне ревизије...

Комплетан текст
Informator

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2017

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2017

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2017

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2017

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2017

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2017

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2016

Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2016

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2016

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2015

Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2015

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2015

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена OKTOБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2014

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2014

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2014

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2013

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2013

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2013

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2013

 

 

АРХИВА