Контакт

Кабинет: [email protected] 

 

Контакт формулар


Филијале и експозитуре:

Суботица Сомбор Кикинда Врбас Нови Сад Зрењанин Сремска Митровица Шабац Панчево Вршац Лозница Ваљево Ужице Зајечар Нови Пазар Косовска Митровица Врање Лесковац Пирот Крушевац Ниш Чачак Краљево Крагујевац Јагодина Смедерево Пожаревац Чукарица Вождовац Палилула Стари Град Нови Београд Прокупље
ЦЕНТРАЛА

 

ЦЕНТРАЛА
Адреса: 11000 Београд, Поп Лукина 7-9


ВД Директор
Светлана Љубичић
3202-203
[email protected]

ВД Помоћник директора - Координатор 
Милорад Ившан
3202-347
[email protected] 

Помоћник директора за Сектор за извршење буџета
Гордана Пуља
3202-237
[email protected] 

Помоћник директора за Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање
Мирјана Покрајац
3202-271 
[email protected] 

Начелник Одељења за рачуноводствене послове
Вера Вукчевић
3202-299
[email protected] 

Начелник Одељења за финансијско извештавање и методологију
Олга Костић
3202-211
[email protected] 

Помоћник директора за Сектор за обраду личних примања
Драгица Јовановић
3202-473
[email protected] 

Начелник Одељења за обраду личних примања
Љиљана Дрљача
3202-293
[email protected] 

Начелник Одељења за извршавање јавних плаћања

Милан Тадић
3202-410
[email protected] 

Руководилац Групе за извршење принудне наплате
Мирјана Медић
3202-302
[email protected] 

Руководилац Групе за директне подстицаје
Зорица Милић
3202-440
[email protected] 

Начелник Одељења за систем рачуна и регистре
Зорица Ђуричић
3202-379
[email protected] 

Шеф Одсека за фискалну статистику
Драгицa Вићентијевић 
3202-418
[email protected]

Помоћник директора за Сектор за информационе технологије
Марко Ивезић
3202-415
[email protected] 

Начелник Одељења за анализу, пројектовање и подршку програмских система
Драган Шобот
3202-346
[email protected] 

Шеф Одсека за апликативну подршку
Зоран Миздрак 
3202-482
zoran.mizdrak@trezor.gov.rs

Руководилац Групе за пројектовање
Светлана Живаљевић
3202-358
svetlana.zivaljevic@trezor.gov.rs

Начелник Одељења за серверску инфраструктуру
Мирослав Стефановић   
3202-466
[email protected] 

Шеф Одсека за техничку и системску подршку
Александар Тошић  
3202-286
[email protected] 

Начелник Обрадно-информационог центра
Драгутин Ђорђевић 
3202-484
[email protected] 

Шеф Центра за хармонизацију пројеката и логистику
Небојша Митровић 
3202-361
[email protected] 

Помоћник директора за Сектор за нормативне и правне послове и контролу пословних процедура
Бојан Лапчевић 
2927-570
[email protected] 

Шеф Одсека за нормативне и правне послове
Миленко Ђуричић  
2927-229
[email protected]

Шеф Одсека за контролу пословних процедура
Снежана Јанковић  
3202-432
[email protected] 

Помоћник директора за Сектор за људске и материјалне ресурсе
Саша Ћелић
3202-495
[email protected] 

Начелник Одељења за људске ресурсе
Наташа Георгиевски
3202-408
[email protected] 

Шеф Одсека за јавне набавке
Слободанка Ђукановић
3202-458
[email protected] 

Начелник Одељења за материјалне ресурсе
Вујадин Копривица
3202-405
[email protected] 

Помоћник директора за Сектор за финансирање, рачуноводство и контролу
Светлана Адамовић
3202-483
[email protected] 

Шеф Одсека за финансирање
Смиљка Стојановић
3202-254
[email protected]

Шеф Одсека за рачуноводство
Огњан Ђорђевић
3202-274
[email protected] 

Шеф Одсека за контролу
Олег Грбић
3202-424
[email protected] 

Сектор за јавна плаћања и фискалну статистику

Група за стручно-оперативне послове

ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД

ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД
Адреса: 11000 Београд, ул. Обилићев венац 9-11


Директор
Гордана Костић
011/2026-582 
[email protected]
[email protected]

Начелник Одељења за јавна плаћања 
Евгенија Ившан 
011/2026-627 
[email protected]

Шеф Одсека за фискалну статистику 
Владо Добријевић 
011/2026-583 
[email protected]

Шеф Одсека за оперативне послове 
Драгица Миловановић 
011/2026-567 
[email protected]

ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА

ФИЛИЈАЛА ПАЛИЛУЛА
Адреса: 11000 Београд, ул. 27. марта бр.28-32


П.О. Директор филијале
Биљана Стојановић 
011/334-0938
[email protected]
[email protected]

Експозитура  Гроцка
Адреса: 11306, Гроцка, Сутјеска бр.6

Шеф експозитуре Гроцка
Сањa Дејановић 
011/8500-059
[email protected]

ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА

ФИЛИЈАЛА ЧУКАРИЦА
Адреса: 11030 Београд, ул. Шумадијски трг бр.6а


Директор
Милан Сараволац
011/3549-855 
[email protected] 

Експозитура Барајево
Адреса
: 11460 Барајево, Светосавска бр.2
Шеф Експозитуре Барајево
Радослав Јовановић
011/8300-423 
[email protected]

Експозитура Лазаревац
Адреса
: 11550 Лазаревац, Карађорђева бр.39
Шеф Експозитуре
Милосава Ранковић
[email protected]


Експозитура Обреновац
Адреса
: 11500 Обреновац, М. Обреновића бр.124
Шеф Експозитуре Обреновац
Слободанка Ђурђевић
011/8721-238
[email protected]

ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД

ФИЛИЈАЛА НОВИ БЕОГРАД
Адреса: 11070 Нови Београд, ул. Тошин бунар бр.159

Директор
Биљана Дамњановић
011/2690-491
[email protected] 
[email protected]


Експозитура Инђија
Адреса
: 22320 Инђија, Војводе Степе бр.16
Шеф Експозитуре Инђија
Весна Живић 
022/561-183
[email protected]

Експозитура Стара Пазова
Адреса
: 22300 Стара Пазова, Светосавска бр.1
Шеф
Експозитуре Стара Пазова
Владимир Тополовачки 
022/310-712
[email protected]

 

 

 

 

 

 

ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ

ФИЛИЈАЛА ВОЖДОВАЦ
Адреса: 11000 Београд, ул. Устаничка бр.130

Директор
Лиљана Марковић
011/2887-498
[email protected]

Експозитура Младеновац
Адреса
: 11400 Младеновац, М. Влајића бр.74
Шеф Експозитуре Младеновац
Марија Јоксимовић
011/8230-083
[email protected]

Експозитура Сопот
Адреса
: 11450 Сопот, Лењинова бр.46
Шеф Експозитуре Сопот
Снежана Симић
011/8251-109
[email protected]

 

 

 

ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО

ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО
Адреса: 14000 Ваљево, ул. Вука Караџића 2Директор 
Милош Гавриловић 
014/220-815 
[email protected];
[email protected];

Експозитура Лајковац
Адреса
: 14224 Лајковац, Саве Ковачевића бр. 6
Шеф Експозитуре Лајковац
Милена Миловановић
014/71-266
[email protected]

Експозитура Љиг
Адреса
: 14240 Љиг, Војводе Мишића бр. 12
Шеф Експозитуре Љиг
Мирјана Јокић
014/3444-946
[email protected]

Експозитура Мионица
Адреса
: 14242 Мионица, Војводе Мишића бр. 52
Шеф Експозитуре Мионица
Зорка Максимовић
014/612-252
[email protected]


Експозитура Осечина
Адреса
: 14243 Осечина, Карађорђева бр. 112
Шеф Експозитуре Осечина
Маја Орестесијевић 
014/51-171
[email protected]

Експозитура Уб
Адреса
: 14210 Уб, Ул. 3. октобра бр. 12
Шеф Експозитуре Уб
Биљана Нешковић
014/411-310
[email protected]

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ

ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ
Адреса: 17500 Врање, Стефана Првовенчаног бр. 1


Директор
Татјана Јовчић-Цветков 
017/417-250
[email protected]

Експозитура Босилеград
Адреса
: 17540 Босилеград, Георге Димитрова бр.75 б
Шеф Експозитуре Босилеград
Јасмина Стојева
017/877-770
[email protected]

Експозитура Бујановац
Адреса
: 17520 Бујановац, Косовска бр. 2
Шеф Експозитуре Бујановац
Горан Симић
017/652-495
[email protected]

Експозитура Владичин Хан
Адреса
: 17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бр. 1
Шеф Експозитуре Владичин Хан
Василије Илић
017/472-779
[email protected]

Експозитура Прешево
Адреса
: 17523 Прешево, Маршала Тита бр. 42
Шеф Експозитуре Прешево
Ирена Тасић
017/660-117
[email protected]

Експозитура Сурдулица
Адреса
: 17530 Сурдулица, Т. Јовановића бр. 4
Шеф Експозитуре Сурдулица
Перица Јовановић
017/815-172
[email protected]

Експозитура Трговиште
Адреса
: 17525 Трговиште, Лењинова бр. 5
Шеф Експозитуре Трговиште
Радован Спасић
017/52-105
[email protected]

 

ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР

ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР
Адреса: 19000 Зајечар, Моше Пијаде бр. 4

Директор
Зоран Жикић 
019/423-320
[email protected][email protected]

Експозитура Бољевац
Адреса
: 19370 Бољевац, Др И. Ђоловића бр. 8
Шеф Експозитуре Бољевац
Срђан Антић
030/63-871
[email protected]

Експозитура Бор
Адреса
: 19210 Бор, Ђорђа Вајферта бр. 4
Шеф Експозитуре Бор
Тања Кринић
030/423-977
[email protected]

Експозитура Доњи Милановац
Адреса
: 19220 Доњи Милановац, Краља Петра бр. 73
Светлана Бошковић
030/86-386
[email protected]

Експозитура Кладово
Адреса
: 19320 Кладово, 22. септембра бр. 14
Шеф Експозитуре Кладово
Лидија Јордачевић
019/808-740
[email protected]

Експозитура Књажевац
Адреса
: 19350 Књажевац, Његошева бр. 2
Шеф Експозитуре Књажевац
Драгана Нецић
019/731-230
[email protected]

Експозитура Мајданпек
Адреса
: 19250 Мајданпек, Шашка бр. 5
Шеф експозитуре
Драгица Младеновић
030/581-866
[email protected]

Експозитура Неготин
Адреса
: 19300 Неготин, Ђорђа Станојевића бр. 68
Шеф Експозитуре Неготин
Драгица Вељковић
019/542-000
[email protected]

Експозитура Сокобања
Адреса
: 18230 Сокобања, Алексе Марковића бр. 11
Шеф Експозитуре Сокобања
Мирјана Божиновић
018/830-517
[email protected]

ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА

ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА
Адреса: 35000 Јагодина, Сквер народне омладине бр. 3

Директор 
Горан Петровић 
035/221-552
[email protected];
[email protected]

Експозитура Деспотовац
Адреса
: 35213 Деспотовац, Петра Драпшина бр.5
Шеф Експозитуре Деспотовац
Зоран Цуплић
035/611-571
[email protected]

Експозитура Параћин
Адреса
: 35250 Параћин, Београдска б.б.
Шеф Експозитуре Параћин
Александар Јанићијевић
035/573-390
[email protected]


Експозитура Рековац
Адреса
: 35260 Рековац, Маршала Тита бр.38
Шеф Експозитуре Рековац
Мирослав Степановић
035/711-732
[email protected]

Експозитура Свилајнац
Адреса
: 35210 Свилајнац, Устаничка бр.4
Шеф Експозитуре Свилајнац
Јадранка Марјановић
035/312-162
[email protected]

Експозитура Ћуприја
Адреса
: 35230 Ћуприја, Лоле Рибара бр.1
Шеф Експозитуре Ћуприја
Бојан Ћурчић
035/470-451
[email protected]

 

ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ
Адреса: 34000 Крагујевац, Бранка Радичевића бр.16а

Директор
Раданко Мировић
034/330-848
[email protected]
[email protected]

Експозитура Аранђеловац
Адреса
: 34300 Аранђеловац, М. Обреновића бр.192
Шеф Експозитуре Аранђеловац
Милинка Милојевић
034/723-925
[email protected]

Експозитура Баточина
Адреса
: 34227 Баточина, Краља Петра I бр.64
Шеф експозитуре Баточина
Александрa Ристић 
034/6841-143
[email protected]

Експозитура Кнић
Адреса
: 34240 Кнић, Главни пут б.б.
Шеф експозитуре Кнић
Весна Зорнић
034/511-043
[email protected]

Експозитура Рача
Адреса
: 34210 Рача, Карађорђева бр.37
Шеф експозитуре Рача
Владан Обрадовић 
034/751-215
[email protected]

Експозитура Топола
Адреса
: 34310 Топола, Краља Александра бр.7
Шеф експозитуре Топола
Ружица Милорадовић 
034/811-840
[email protected]

ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО

ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО
Адреса: 36000 Краљево, Цара Душана бр. 41

Директор
Јадранка Прело 
036/312-085
[email protected]

Експозитура Врњачка Бања
Адреса
: 36210 Врњачка Бања, Врњачка бр.22
Шеф експозитуре Врњачка Бања
Светлана Бабић 
036/611-438
[email protected]

Експозитура Трстеник
Адреса
: 37240 Трстеник, Цара Душана б.б.
Шеф експозитуре Трстеник
Вељкo Кучевић 
037/711-668
[email protected]

ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ

ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ
Адреса: 37000 Крушевац, Трг младих бр.1

Директор 
Зоран Стевановић 
037/441-992
[email protected];
[email protected]

Експозитура Александровац
Адреса
: 37230 Александровац, Трг ослобођења б.б.
Шеф експозитуре Александровац
Милија Петковић 
037/751-211
[email protected]

Експозитура Брус
Адреса
: 37220 Брус,Краља Петра I бр.70
Шеф експозитуре Брус
Милена Милићевић
037/852-169
[email protected]

Експозитура Варварин
Адреса
: 37260 Варварин, М. Маринковића бр87
Шеф експозитуре Варварин
Животије Милић
037/788-274
[email protected]


ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ

ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ
Адреса: 16000 Лесковац, Моше Пијаде бр.4

Директор 
Марина Ђорђевић 
016/251-124
[email protected]
[email protected]

Експозитура Бојник
Адреса
: 16205 Бојник, Трг слободе бр.3
Шеф експозитуре Бојник
Владимир Ћирић
016/821-187
[email protected]

Експозитура Власотинце
Адреса
: 16210 Власотинце, Трг ослобођења бр.25-29
Шеф Експозитуре Власотинце
Јасминка Коцић
016/875-358
[email protected]

Експозитура Лебане
Адреса
: 16230 Лебане, Трг ослобођења б.б.
Шеф експозитуре Лебане
Саша Ивковић
016/846-022
lebane@trezor.gov.rs

Експозитура Медвеђа
Адреса: 16240 Медвеђа, Јабланичка бр.30
Шеф експозитуре Медвеђа
Тамара Мирковић
016/891-751
medvedja@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА

ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА
Адреса: 15300 Лозница, Трг Јована Цвијића бр.11

Директор
Снежана Дејановић 
015/882-635
loznica@trezor.gov.rs
snezana.dejanovic@trezor.gov.rs

Експозитура Крупањ
Адреса
: 15314 Крупањ, Маршала Тита бр.9
Шеф Експозитуре Крупањ

015/681-159
krupanj@trezor.gov.rs


Експозитура Љубовија
Адреса
: 15320 Љубовија, Војводе Мишића бр.55
Шеф експозитуре Љубовија
Винка Тодоровић
015/661-865
ljubovija@trezor.gov.rs

Експозитура Мали Зворник
Адреса
: 15318 Мали Зворник, Краља Петра I б.б.
Шеф Експозитуре Мали Зворник
Гордана Николић
015/471-143
malizvornik@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА НИШ

ФИЛИЈАЛА НИШ
Адреса: 18000 Ниш, Милојка Лесјанина бр.19

Директор
Славиша Цветановић 
018/503-900
nis@trezor.gov.rs
;
slavisa.cvetanovic@trezor.gov.rs

Експозитура Алексинац
Адреса
: 18220 Алексинац., Момчила Павловића бр.45
Шеф Експозитуре Алексинац
Слађана Стојковић 
018/804-522
aleksinac@trezor.gov.rs

Експозитура Ражањ
Адреса
: 37215 Ражањ, Партизанска б.б.
Шеф Експозитуре Ражањ
Мирјана Стаменковић
037/841-273 
razanj@trezor.gov.rs

Експозитура Сврљиг
Адреса
: 18360 Сврљиг, Хаџићева бр.21
Шеф Експозитуре Сврљиг
Дејан Рајковић
018/821-127
svrljig@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР

ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР
Адреса: 36300 Нови Пазар, АВНОЈ-а б.б.

Директор
Aмел Изберовић 
020/316-901
novipazar@trezor.gov.rs
amel.izberovic@trezor.gov.rs

Експозитура Рашка
Адреса
: 36350 Рашка, Немањина бр.10
Шеф Експозитуре Рашка
Вера Терзић
036/736-051
raska@trezor.gov.rs

Експозитура Сјеница
Адреса
: 36310 Сјеница, Трг С. Марковића бр.15
Шеф Експозитуре Сјеница
Еди Твртковић
020/741-259
sjenica@trezor.gov.rs


Експозитура Тутин
Адреса
: 36320 Тутин, Омладинска бр.4
Шеф Експозитуре Тутин
Аиша Шемсовић
020/811-183
tutin@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ПИРОТ

ФИЛИЈАЛА ПИРОТ
Адреса: 18300 Пирот, Српских владара бр.87

Директор 
Соња Златковић
010/337-478
pirot@trezor.gov.rs
sonja.zlatkovic@trezor.gov.rs

Експозитура Бабушница

Адреса: 18330 Бабушница, Саше Ивковића бр.3
Шеф Експозитуре Бабушница
Игор Николић
010/685-445
babusnica@trezor.gov.rs

Експозитура Бела Паланка
Адреса
: 18310 Бела Паланка, Српских владара б.б.
Шеф Експозитуре Бела Паланка
Владимир Варадинац 
018/855-551
belapalanka@trezor.gov.rs

Експозитура Димитровград
Адреса
: 18320 Димитровград, Балканска бр.51
Шеф Експозитуре Димитровград
Саша Рангелов
010/360-449
dimitrovgrad@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ
Адреса: 12000 Пожаревац, Старо корзо бр. 49

Директор
Злата Вујчић 
012/532-282
pozarevac@trezor.gov.rs

Експозитура Велико Градиште
Адреса
: 12220 Велико Градиште, Житни трг б.б.
Шеф Експозитуре Велико Градиште
Далиброка Стокић Јецић
012/662 242
velikogradiste@trezor.gov.rs

Експозитура Голубац
Адреса
: 12223 Голубац, Цара Лазара бр.1
Шеф Експозитуре Голубац
Радица Обрадовић
012/78-125
golubac@trezor.gov.rs

Експозитура Жабари
Адреса
: 12374 Жабари, Кнеза Лазара бр.51
Шеф Експозитуре Жабари
Мирослав Савић
012/250-134
zabari@trezor.gov.rs

Експозитура Жагубица
Адреса
: 12320 Жагубица, Маршала Тита бр.16
Шеф Експозитуре Жагубица
Илија Гаџић
012/443-442
zagubica@trezor.gov.rs

Експозитура Кучево
Адреса
: 12240 Кучево, Светог Саве бр.97
012/852-245
Шеф експозитуре Кучево
Колинда Спасић
kucevo@trezor.gov.rs

Експозитура Петровац на Млави
Адреса
: 12300 Петровац на Млави, Српских владара бр.49
Шеф Експозитуре Петровац на Млави
Радица Плећаш
012/331-177
petrovac@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ

ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ
Адреса: 18400 Прокупље, 21. Српске дивизије бр. 6

Директор 
Ивица Милић 
027/329-227
prokuplje@trezor.gov.rs

ivica.milic@trezor.gov.rs

Експозитура Блаце
Адреса
: 18420 Блаце, Краља Петра I бр.127
Шеф Експозитуре Блаце
Славица Марковић
027/371-094
blace@trezor.gov.rs


Експозитура Куршумлија
Адреса
: 18430 Куршумлија, Палих бораца бр.25
Шеф Експозитуре Куршумлија

027/381-189
kursumlija@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ

ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ
Адреса:31300 Пријепоље, Санџачких бригада бр.47

Директор филијале 
Џенита Вељовић 
033/711-638
dzenita.veljovic@trezor.gov.rs
;

 

Експозитура Нова Варош 
Адреса: 31320 Нова Варош, Карађорђева 59
Шеф Експозитуре Нова Варош
Светлана Тодоровић 
033/63-866
novavaros@trezor.gov.rs

 

Експозитура Прибој  
Адреса: 31330 Прибој, Трг ФАП-а 2
Шеф Експозитуре Прибој
Верица Полић
033/445-527
pribojnalimu@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
Адреса: 11300 Смедерево, Његошева бр. 8

Директор
Александра Јевтић 
026/4629-612, 026/4621-615
smederevo@trezor.gov.rs

Експозитура Велика Плана
Адреса
: 11320 Велика Плана, Милоша Великог бр. 42
Шеф Експозитуре Велика Плана
Александар Блажић
026/514-919
velikaplana@trezor.gov.rs

Експозитура Смедеревска Паланка
Адреса
: 11420 Смедеревска Паланка, Радмиле Шишковић бб
Шеф Експозитуре Смедеревска Паланка
Млађан Михајловић
026/318-295, 026/317-233
smederevskapalanka@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ

ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ
Адреса: 31000 Ужице, Трг партизана бр. 8

Директор 
Раденка Бошњаковић 
031/512-333
uzice@trezor.gov.rs

Експозитура Ариље
Адреса
: 31230 Ариље, Светог Ахилија бр.20
Шеф Експозитуре Ариље
Винка Ћирковић
031/ 891-394
arilje@trezor.gov.rs


Експозитура Бајина Башта
Адреса
: 31250 Бајина Башта, М. Обреновића бр.38
Шеф Експозитуре Бајина Башта
Душица Јовановић
031/ 865-240
bajinabasta@trezor.gov.rs

Експозитура Ивањица
Адреса
: 32250 Ивањица, Мајора Илића бр.1
Шеф Експозитуре Ивањица
Милка Коџопељић
032/ 661-062
ivanjica@trezor.gov.rs

Експозитура Косјерић
Адреса
: 31260 Косјерић, Олге Грбић бр.9
Шеф Експозитуре Косјерић
Марија Милић 
031/ 881-395
kosjeric@trezor.gov.rs

Експозитура Пожега
Адреса
: 31210 Пожега, Љ. Мићића бр.1
031/ 811-139
Шеф експозитуре Пожега
Оливера Мићић
pozega@trezor.gov.rs


Експозитура Чајетина
Адреса
: 31310 Чајетина, Златиборска бр.13
031/3831-446 
Шеф екпозитуре Чајетина
Катарина Јовановић
cajetina@trezor.gov.rs


ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК

ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК
Адреса: 32000 Чачак, Градско шеталиште бр. 22

Директор
Даница Ружић
032/227-360
cacak@trezor.gov.rs

Експозитура Горњи Милановац
Адреса
: 32300 Горњи Милановац, Карађорђева бр.3
Шеф Експозитуре Горњи Милановац

032/ 720-165
gornjimilanovac@trezor.gov.rs

Експозитура Гуча
Адреса
: 32230 Гуча, Трг Републике бр.б.б.
Шеф Експозитуре Гуча
Марија Броћић
032/ 854-132
guca@trezor.gov.rs

Експозитура Лучани
Адреса
: 32240 Лучани, ЈНА . Центар, ламела бр.2
Шеф Експозитуре Лучани
Јелена Алемпијевић
032/ 817-423
lucani@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ

ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ
Адреса: 15000 Шабац, Карађорђева бр. 2

п.о. Директор
Марко Крсмановић 
015/ 344-984
sabac@trezor.gov.rs
marko.krsmanovic@trezor.gov.rs

Експозитура Богатић
Адреса
: 15350 Богатић, Мике Петровић бр.2
Јасминка Грубор
015/ 411-052
bogatic@trezor.gov.rs

Експозитура Владимирци
Адреса
: 15225 Владимирци, Светог Саве бр.2ц
Шеф Експозитуре Владимирци
Милија Деспотовић
015/513-413
vladimirci@trezor.gov.rs

Експозитура Коцељева
Адреса
15220 Коцељева, Дишанова бр.35
Шеф Експозитуре Коцељева
Тиосава Ивановић
015/ 566-021
koceljeva@trezor.gov.rs

 

 

ФИЛИЈАЛА НОВИ САД

ФИЛИЈАЛА НОВИ САД
Адреса: 21000 Нови Сад, Модене бр. 7

Директор 
Мирослав Вајдa
021/ 4872-012 
novisad@trezor.gov.rs


Експозитура Бач
Адреса
: 21420 Бач, Маршала Тита 2
Шеф Експозитуре Бач
Снежана Бег
021/ 771-321
bac@trezor.gov.rs

Експозитура Бачка Паланка
Адреса
: 21400 Бачка Паланка, Краља Петра I бр.14
021/6045-094 
Шеф експозитуре Бачка Паланка
Мико Јовановић
backapalanka@trezor.gov.rs


Експозитура Бачки Петровац
Адреса
: 21470 Бачки Петровац, Коларова бр.6
Шеф Експозитуре Бачки Петровац
Милосав Домоњи
021/ 782-340
backipetrovac@trezor.gov.rs

Експозитура Темерин
Адреса
: 21235 Темерин, Кошут Лајоша бр.31/1
Шеф Експозитуре Темерин
Владо Косић
021/ 842-466
temerin@trezor.gov.rs

Експозитура Тител
Адреса
: 21240 Тител, Главна бр.1
Шеф Експозитуре Тител
Милена Весић
021/860-008
titel@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ВРБАС

ФИЛИЈАЛА ВРБАС
Адреса: 21460 Врбас, Палих бораца бр.18 ц

Директор
Марина Међедовић 
021/ 794-300
vrbas@trezor.gov.rs

marina.medjedovic@trezor.gov.rs

Експозитура Бечеј
Адреса
: 21220 Бечеј, Данила Киша бр.6
Шеф Експозитуре Бечеј
Драгослав Бугарски
021/813-152
becej@trezor.gov.rs


Експозитура Кула
Адреса
: 25230 Кула, Маршала Тита б.б.
Шеф Експозитуре Кула
Ивана Самарџија 
025/722-409
kula@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ

ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ
Адреса: 26300 Вршац, Феликса Милекера бр. 17

Директор
Драгана Станисављевић
013/ 834-672
vrsac@trezor.gov.rs

Експозитура Бела Црква
Адреса
: 26340 Бела Црква, Јована Поповића бр.58
Шеф Експозитуре Бела Црква
Мирјана Козић
013/ 853-105
belacrkva@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН

ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН
Адреса: 23000 Зрењанин, ТРг Републике бр. 4

Директор
Душан Рајић
023/ 565-909 
zrenjanin@trezor.gov.rs

Експозитура Житиште
Адреса
: 23210 Житиште, Маршала Тита бр.15
Шеф Експозитуре Житиште
Анкица Хинић
023/ 821-573
zitiste@trezor.gov.rs

Експозитура Нова Црња
Адреса
: 23218 Нова Црња, ЈНА б.б.
Шеф Експозитуре Нова Цења
Мира Николетић
023/ 815-027
novacrnja@trezor.gov.rs

Експозитура Нови Бечеј
Адреса
: 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.4
Шеф Експозитуре Нови Бечеј
Верица Грбић
023/ 771-078
novibecej@trezor.gov.rs

Експозитура Сечањ
Адреса
: 23240 Сечањ, Вожда Карађорђа б.б.
Шеф Експозитуре Сечањ
Бранка Годочев
023/ 841-130
secanj@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА КИКИНДА

ФИЛИЈАЛА КИКИНДА
Адреса: 23300 Кикинда, Трг Српских добровољаца бр. 34

Директор
Верица Косанчић
0230/ 34-600
kikinda@trezor.gov.rs

Експозитура Нови Кнежевац |
Адреса
: 23330 Нови Кнежевац, Моше Пијаде бр.13
Шеф Експозитуре Нови Кнежевац
Милена Попадић
0230/ 82-154
noviknezevac@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО

ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО
Адреса: 26000 Панчево, Масарикова бр. 2

Директор
Синиша Крунић 
013/ 342-282
sinisa.krunic@trezor.gov.rs

Експозитура Алибунар
Адреса
: 26310 Алибунар, Жарка Зрењанина бр.3
Шеф Експозитуре Алибунар
Слободан Вујовић
013/ 641-014
alibunar@trezor.gov.rs

Експозитура Ковин
Адреса
: 26220 Ковин, ЈНА бр.1
Шеф Експозитуре Ковин
Горанка Ђондовић
013/ 742-151
kovin@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА СОМБОР

ФИЛИЈАЛА СОМБОР
Адреса: 25000 Сомбор, Стапарски пут бр. 2

Директор 
Душан Ћурувија 
025/ 26-884
sombor@trezor.gov.rs

Експозитура Апатин
Адреса
: 25260 Апатин Српских владара бр.1
Шеф Експозитуре Апатин
Љиљана Мишчевић
025/ 772-473
apatin@trezor.gov.rs

Експозитура Оџаци
Адреса
: 25250 Оџаци, Јурија Гагарина бр.21
Шеф Експозитуре Оџаци
Горан Врањеш 
025/ 742-712
odzaci@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Адреса: 22000 Сремска Митровица, Краља Петра I бр. 44

Директор
Предраг Трбојевић 
022/610-435
sremskamitrovica@trezor.gov.rs

Експозитура Пећинци
Адреса
: 22410 Пећинци, Слободана Бајића Паје бр.5
Шеф Експозитуре Пећинци
Бранимир Ћирић 
022/ 86-566
pecinci@trezor.gov.rs

Експозитура Рума
Адреса
: 22400 Рума, Железничка бр.5-7
Шеф Експозитуре Рума
Јелена Шкондрић
022/ 429-500
ruma@trezor.gov.rs

Експозитура Шид
Адреса
: 22240 Шид, Светог Саве бр.8
Шеф Експозитуре Шид
Љубомир Бунтић
022/ 714-227
sid@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА

ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА
Адреса: 24000 Суботица,Бориса Кидрича бр. 5

Директор
Антун Вуковић
024/ 551-160
subotica@trezor.gov.rs

Експозитура
Бачка Топола
Адреса
: 24300 Бачка Топола, Маршала Тита бр.48б
Шеф Експозитуре Бачка Топола
Марта Богарди
024/ 715-108
backatopola@trezor.gov.rs

Експозитура Кањижа
Адреса
: 24420 Кањижа,Трг Едварда Кардеља бр.5
Шеф Експозитуре Кањижа
Јустина Катона
024/ 874-118
kanjiza@trezor.gov.rs

Експозитура Сента
Адреса
: 24400 Сента, Маршала Тита бр.14
Шеф Експозитуре Сента
Агнеш Рожа
024/ 815-891
senta@trezor.gov.rs

ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Адреса: 38220 Косовска Митровица, Светог Саве бр. 22

Директор
Ђорђе Танић 
028/ 421-985
kosovskamitrovica@trezor.gov.rs;
djordje.tanic@trezor.gov.rs

Експозитура Гњилане
Адреса
: 38250 Гњилане, Шилово
Шеф Експозитуре Гњилане
Светлана Михајловић
0280/ 20-735
gnjilane@trezor.gov.rs

Експозитура Зубин Поток
Адреса
: 38228 Зубин Поток
Шеф Експозитуре Зубин Поток
Бранко Жарковић
028/ 460-176
zubinpotok@trezor.gov.rs

Експозитура Лепосавић
Адреса
: 38218 Лепосавић, 24.новембар б. б.
Шеф Експозитуре
Сава Јеленић
028/ 83-678
leposavic@trezor.gov.rs

Експозитура Приштина
Адреса
: 38000 Приштина, Грачаница
Тамара Стевић Ускоковић
038/ 64-979
pristina@trezor.gov.rs


Експозитура Штрпце
Адреса
: 38236 Штрпце
Јованка Новаковић
strpce@trezor.gov.rs

 

Informator

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2016

Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2016

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2016

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2016

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2016

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2015

Референтни индекс потрошачких цена MAJ 2015

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2015

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2015

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2015

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена OKTOБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2014

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2014

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2014

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2014

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2014

Референтни индекс потрошачких цена ДЕЦЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена НОВЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена ОКТОБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена СЕПТЕМБАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена АВГУСТ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈУЛ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈУН 2013

Референтни индекс потрошачких цена МАЈ 2013

Референтни индекс потрошачких цена АПРИЛ 2013

Референтни индекс потрошачких цена МАРТ 2013

Референтни индекс потрошачких цена ФЕБРУАР 2013

Референтни индекс потрошачких цена ЈАНУАР 2013

 

 

АРХИВА